Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Marihuana nie zwiększa kreatywności, ale sprawia, że myślisz, że jesteś kreatywny

Wpływa też na pozytywną ocenę kreatywności innych.
.get_the_title().

Badanie opublikowane w Journal of Applied Psychology miało na celu sprawdzenie, czy palenie marihuany faktycznie wzmaga kreatywność. Okazało się, że – pewnie ku zaskoczeniu części palaczy – tak nie jest. Naukowcy odkryli, że marihuana wywołuje poczucie wesołości, a to z kolei sprawia, że własne i cudze pomysły postrzegamy jako bardziej kreatywne.

Do swoich badań naukowcy zrekrutowali okazjonalnych użytkowników konopi indyjskich ze stanu Waszyngton. 191 uczestników zostało losowo przydzielonych do jednej z dwóch grup. Członkowie pierwszej zostali poproszeni o rozpoczęcie badania w ciągu 15 minut od zapalenia marihuany. Druga grupa miała do niego przystąpić, nie paląc na minimum 12 godzin przed rozpoczęciem badania.

Badani musieli w ciągu 4 minut wymyślić jak najwięcej kreatywnych zastosowań dla cegły. Następnie dokonali samooceny swojego dorobku twórczego.

Naukowcy przejrzeli wszystkie 2141 pomysłów. Propozycje oceniali wedle tych samych kryteriów, niezależnie od tego, z której grupy pochodził autor pomysłu. Okazało się, że ci, którzy zapalili wcześniej marihuanę, ocenili własne pomysły jako bardziej kreatywne. Swój nastrój z kolei określili jako ‘szczęśliwy’ czy ‘radosny’. Stan wesołości nie przełożył się jednak na wzmożoną kreatywność. Niezależni oceniający stwierdzili, że pomysły autorstwa osób będących pod wpływem marihuany były równie kreatywne jak te, które zaproponowali trzeźwi uczestnicy badania.

Unsplash.com

W drugim badaniu, w którym wzięło udział 140 uczestników, naukowcy starali się powtórzyć test i pogłębić swoje wnioski. Uczestnicy ponownie zostali losowo przydzieleni do dwóch grup. Tym razem poinstruowano badanych, aby wyobrazili sobie, że pracują w firmie konsultingowej, a lokalny zespół muzyczny File Drawers zwrócił się do nich z prośbą o pomoc w wymyśleniu sposobu na zwiększenie przychodów. Celem było wymyślenie jak największej liczby kreatywnych rozwiązań tego problemu w ciągu 5 minut. W tym badaniu uczestnicy ponownie dokonali samooceny swojego dorobku twórczego. Ponadto poproszono ich o ocenę pomysłów innych osób.

Naukowcy odkryli, że palenie marihuany nie wpłynęło znacząco na funkcjonowanie poznawcze badanych. Jednak ci uczestnicy, którzy wcześniej zapalili, przychylniej oceniali kreatywność innych.

Te odkrycia są zgodne z wcześniejszym badaniem opublikowanym w czasopiśmie Psychopharmacology, w którym nie znaleziono dowodów na to, że konsumpcja konopi indyjskich zwiększa zdolności twórcze. Dlaczego więc istnieje powszechne przekonanie, że marihuana wzmaga kreatywność? Powodem może być pozytywna samoocena wywołana paleniem marihuany. Co ciekawe, konopie indyjskie faktycznie mogą zwiększać kreatywność – ale nie te jej rodzaje, które były testowane w tych badaniach. Naukowcy nie wykluczają, że marihuana zwiększa kreatywność w określonych kontekstach, takich jak twórczość muzyczna czy szeroko pojęta działalność artystyczna.

Tekst: MZ

ZDROWIE