Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Czy zakaz sprzedaży papierosów mentolowych zmusi ludzi do rzucenia palenia?

Badania przeprowadzone przez Forum Konsumentów pokazują, że palacze nie są świadomi wycofania papierosów mentolowych z rynku. Druga ciekawa i lekko niepokojąca wiadomość to to, że planują sami "mentolizować" papierosy (cokolwiek to znaczy) lub szukać innych rozwiązań dostępnych na rynku i w sieci.
.get_the_title().

Rusza akcja #ZakazMentoli. To projekt Forum Konsumentów mający na celu uświadomienie palącym Polakom, że od 20 maja 2020 roku z rynku zostaną wycofane papierosy mentolowe oraz te z kapsułką.

W Polsce pali nawet około 9 milionów osób, a 42 proc. ankietowanych palaczy sięga właśnie po mentolowe produkty.

Jak Polacy oceniają zakaz sprzedaży papierosów mentolowych? Takie pytanie zadało Forum Konsumentów, przeprowadzając badanie na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie Polaków. Forum wychodzi z założenia, że konsumenci powinni mieć świadomość, co ich czeka, nawet w przypadku papierosów. Oczywiście sytuacją idealną byłoby, gdyby ludzie generalnie nie palili, ale badania przeprowadzone na zlecenie Forum Konsumentów przez Maison&Partners z prof. dr hab. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego na czele dowodzą, że zakazy raczej nie wpływają pozytywnie na zmianę zachowań.

Badanie pokazało, że świadomość nadchodzących zmian na rynku jest dość niska: połowa palaczy nic o nich nie wie, a przecież 42 proc. z pośród nich pali właśnie mentole.

Aż 81 proc. osób jest zdania, że wprowadzenie w życie dyrektywy nie spowoduje zmniejszenia liczby palaczy.

Pojawia się pytanie, czy wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych oraz z kapsułką to dobra metoda, aby nakłonić palaczy do porzucenia nałogu. Nie ulega wątpliwości, że rzucenie palenia byłoby najlepszym rozwiązaniem, jednak większość palaczy nie bierze go pod uwagę. Istnieje wiele badań pokazujących, że pierwszą reakcją na zakazy jest poszukiwanie innych możliwości, np. na czarnym rynku – mówi prof. dr hab. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego.

Respondenci sądzą, że znajdą inne sposoby, aby obejść zakaz, choćby poprzez zakupy na czarnym rynku. Większość Polaków uważa także, że palacze powinni mieć prawo, aby samodzielnie decydować, jakie papierosy chcą palić. Zdecydowana większość użytkowników papierosów mentolowych oraz z kapsułką nie planuje rzucić palenia. 50 proc. obecnych konsumentów produktów mentolowych deklaruje, że będzie palić zwykłe papierosy, 16 proc. przejdzie na produkty alternatywne, np. e-papierosy i podgrzewacze tytoniu takie jak IQOS, który był pierwszym urządzeniem tego typu, wprowadzonym na polski rynek w 2017 roku.

Prawie 20 proc. wprost przyznaje, że zamierza szukać tych produktów na czarnym rynku, a kilka proc. rozważa próbę „mentolizowania” papierosów na własną rękę…

Niezwykle niepokojący jest fakt, iż jedynie 16 proc. osób rozważa przejście na legalne produkty alternatywne, takie jak e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu, podczas gdy prawie 20 proc. palaczy deklaruje chęć zakupu [papierosów mentolowych] z nielegalnych niebezpiecznych źródeł. Będziemy monitorować efekty tej zmiany prawnej – mówi Agnieszka Plencler, prezes Forum Konsumentów.

Pod adresem www.zakazmentoli.pl znajdują się najistotniejsze informacje na temat zmiany prawa i konsekwencji dla palaczy.

Strona przestrzega przed kupowaniem papierosów mentolowych z tzw. szarej strefy. Wiąże się to z dużym ryzykiem, wynikającym z braku zachowania odpowiednich standardów. Wskazuje także dostępne możliwości w przypadku braku chęci lub możliwości rzucenia nałogu. Jakie zostają legalne alternatywy?

Nowe przepisy nie dotyczą bazujących na wykorzystaniu płynów e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu takich jak IQOS, które bazują na wykorzystaniu tytoniu i po 20 maja będą jedynymi produktami zawierającymi tytoń o aromacie mentolowym.

Pełny raport znajdziecie tutaj.
Forum Konsumentów poleca też stronę www.jakrzucicpalenie.pl

W styczniu 2020 roku firma Maison&Partners na zlecenie Fundacji Forum Konsumentów przeprowadziła badanie dotyczące odbioru i oceny wycofania ze sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką od maja 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1057 osób. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ComputerAssisted Web Interview) na panelu badawczym Ariadna.

ZDROWIE