Psychiatria dziecięca w Polsce jest skandalicznym stanie. Ta petycja może to zmienić

Brakuje pieniędzy, specjalistów i miejsc na oddziałach.
.get_the_title().

Psychiatria dziecięca nie ma się w Polsce dobrze. Brakuje właściwie wszystkiego: pieniędzy, specjalistów, miejsc na oddziałach. Z danych Eurostatu, opracowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że Polska jest na drugim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o samobójstwa osób do 19 roku życia. W kraju żyje 7 mln dzieci – szacuje się, że pomocy może potrzebować około 400 tys. z nich. Tymczasem w Polsce jest niespełna 400 lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. Z raportu Sieci Obywatelskiej Watchdog, który został opublikowany w ubiegłym roku (znajdziecie go tutaj) także wyłania się niewesoły obraz. W większości województw poważnie brakuje łóżek w szpitalach – najlepiej jest w województwie lubuskim, gdzie na 194 tys. żyjących tam dzieci przypada 90 miejsc, a najgorzej na Podlasiu, gdzie od kilku lat nie ma oddziału dla dzieci i młodzieży.

Brakuje zarówno miejsc na oddziałach dziennych, jak i samych oddziałów. Są kolejki – średnio na przyjęcie czekało się w 2019 roku aż 2 miesiące.

Niekiedy nawet w pilnych przypadkach szpitale odsyłały do innych placówek. Rząd ma świadomość nagromadzenia problemów i zapowiada reformę psychiatrii dziecięcej – problem jednak w tym, że wprowadzenie zmian może zająć lata.

fot. Brandon Holmes / źródło: unsplash

„W 2018 roku, 10033 osób do 19 r.ż. było hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. 772 dzieci podjęło próby samobójcze, z których 97 zakończyło się zgonem dziecka. Wg naszych badań , życie kiedykolwiek próbowało sobie odebrać 7 proc. młodych ludzi w wieku 13-17 lat. Samobójstwa stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci dzieci i nastolatków w grupie wiekowej 10-19 lat” – czytamy w opisie petycji, która pojawiła się właśnie na stronie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jej twórcy chcą zwołania obrad kryzysowego okrągłego stołu polskiej psychiatrii dziecięcej, w którym mieliby wziąć udział przedstawiciele rządu, samorządów, personelu medycznego, pacjentów, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Dyskusja dotyczyłaby warunków bytowych na oddziałach, zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki ze strony personelu medycznego i niemedycznego szpitali oraz zaplanowania systemowych działań profilaktycznych w zakresie poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a wypracowane rozwiązania wprowadzono by w życie jak najprędzej.

Petycję, którą znajdziecie tutaj, podpisało już ponad 35 tys. osób.

Was też do tego zachęcamy, zwłaszcza że trwa to naprawdę chwilę.

Tekst: NS

ZDROWIE