Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

2/3 ludności świata postrzega zmiany klimatu jako globalny kryzys

Dane zebrano w sondażu przeprowadzonym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Ankieta pojawiała się zamiast reklam na ekranach użytkowników takich gier jak Angry Birds czy Words With Friends.
.get_the_title().

Badanie Peoples’ Climate Vote przeprowadzono wśród 1,2 miliona ludzi w 50 krajach i w 17 językach – próba reprezentuje 56 proc. światowej populacji w wieku powyżej 14 lat. Na podstawie odpowiedzi respondentów stwierdzono, że ponad 2/3 ludności świata uważa, że zmiany klimatu stanowią globalny kryzys. Według uczestników sondażu, aby skutecznie zapobiegać pogarszaniu się sytuacji, kluczowe są działania polityczne w czterech następujących obszarach: ochrona przyrody, energia odnawialna, rolnictwo bezpieczne dla klimatu oraz inwestowanie w ekologiczne przedsiębiorstwa i miejsca pracy.

Największy odsetek osób, które uważają, że zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie (74 proc.), pochodzi z Belize, Fidżi oraz Trynidadu i Tobago – krajów, które raport określa jako „rozwijające się małe państwa wyspiarskie” (SIDS), szczególnie narażone na skutki zmian klimatycznych, takie jak podnoszenie się poziomu mórz i susze.

Mieszkańcy krajów o wysokich dochodach znaleźli się tuż za nimi – 72 proc. z nich twierdzi, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie. Odsetek ten był mniejszy w krajach średnio rozwiniętych (62 proc.) i mniej rozwiniętych (58 proc.).

Żródło: UNDP

Spośród respondentów, którzy uznają zmiany klimatyczne za sytuację kryzysową, 59 proc. uważa, że należy zrobić wszystko co możliwe, aby rozwiązać problem, natomiast 20 proc. opowiada się za wolniejszą, bardziej stopniową reakcją. Tylko jedna osoba na 10 jest zdania, że świat robi obecnie wystarczająco dużo – fakt ten wydał się szczególnie interesujący Grecie Thunberg, która podzieliła się wynikami sondażu na swoim Twitterze.

Źródło: UNDP

Równie interesujący wydaje się być sposób przeprowadzenia badania. Sondaż zorganizowano we współpracy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), analityków z Uniwersytetu w Oxfordzie oraz partnerów z organizacji pozarządowych przy użyciu nowego w tym kontekście narzędzia – gier mobilnych.

Badanie jest częścią kampanii Mission 1.5, która rozpoczęła się w lutym 2020 roku i ma na celu edukację ludzi na temat zmian klimatycznych oraz uzyskanie ich opinii na temat tego, jak rządy mogą im zaradzić.

Od 7 października do 4 grudnia 2020 roku reklamy w popularnych grach mobilnych, takich jak Angry Birds i Words With Friends, zostały zastąpione ankietą w 17 językach. Takie podejście pozwoliło na uzyskanie znacznie szerszej próby 1,2 miliona respondentów i większej reprezentacji różnych grup wiekowych, płci i osób o różnym poziomie wykształcenia, niż byłoby to możliwe przy zastosowaniu tradycyjnych metod sondażowych.

Pytania ankietowe zostały zaczerpnięte z gry, w której gracze wcielają się w polityków próbujących ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia lub mniej poprzez różne obszary polityki. Zarówno cel ocieplenia, jak i obszary polityki pochodzą z rzeczywistych zaleceń Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zostały sprawdzone przez ekspertów w dziedzinie nauki o klimacie i polityki z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu i NASA. Naukowcy z Uniwersytetu w Oxfordzie przeanalizowali wyniki z marginesem błędu wynoszącym 2 procent.

Zdjęcie główne: Getty Images
Tekst: AD

Zmiany Klimatu