Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Brytyjskie miasto zakazuje kuchenek gazowych w nowych domach

Podobny zakaz obowiązuje już w Holandii i w Danii.
.get_the_title().

Rada miasta Oksford ogłosiła plan wprowadzenia zakazu umieszczania kuchenek i pieców gazowych w nowych domach od 2025 roku. Miasto chce, aby nowe budynki powstawały bez udziału paliw kopalnych.

Do 2040 roku Oksford chce osiągnąć zerową emisyjność, a ta decyzja, wchodząca w skład planu lokalnego, ma się do tego przyczynić.

Plan lokalny to duży krok naprzód w walce z zagrożeniem zmianami klimatycznymi. Będzie to wymagało od wszystkich nowych domów i firm w Oksfordzie wytwarzania wystarczającej ilości energii elektrycznej na pokrycie swoich potrzeb, działania bez użycia paliw kopalnych i sadzenia większej liczby drzew – skomentowała radna Louise Upton. Obecnie trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami. Ich uwagi zostaną uwzględnione przy tworzeniu ostatecznej wersji planu lokalnego.

fot. 🇸🇮 Janko Ferlič / unsplash

Międzynarodowa Agencja Energetyczna podaje, że źródłem 26 proc. światowych emisji związanych z energią jest eksploatacja budynków – 8 proc. to emisje bezpośrednie, a 18 proc. to pośrednie, czyli powstałe w wyniku produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Dodatkowo kuchenki gazowe pogarszają jakość powietrza w domach i zwiększają ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych u dzieci.

Z tegorocznego raportu organizacji pozarządowej CLASP, Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego i Holenderskiej Organizacji Stosowanych Badań Naukowych wynika, że aż 700 tys. przypadków astmy dziecięcej w UE związanych było z gotowaniem na gazie w domu – to 7 proc. wszystkich przypadków astmy dziecięcej w UE.

Jednak coraz więcej państw, podobnie jak Oksford, zakazuje przyłączania nowo wybudowanych domów i mieszkań do sieci gazowej – Holandia zrobiła to już w 2018 roku, a chwilę później dołączyła do niej Dania.

Tekst: NS
Zdjęcie główne: Myko M

Zmiany Klimatu