Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

To człowiek ponosi główną odpowiedzialność za zmiany klimatu – stanowisko Polskiej Akademii Nauk jest jednoznaczne

Akademia wystosowała do dziennikarzy apel o posługiwanie się wiarygodnymi informacjami.
.get_the_title().

Być może wielu osobom umknęło, że podczas COP 24 Polska Akademia Nauk wraz z Narodowym Centrum Badań Naukowych i Polską Akademią Papieską wystosowały wspólną deklarację.

Wśród licznych wniosków, które przytaczamy niżej, padł w niej również ten o kluczowej roli gazów cieplarnianych emitowanych przez człowieka jako głównym źródle gwałtownych zmian klimatu.

Z oficjalnym stanowiskiem PAN można teraz zapoznać się na stronie internetowej Akademii, której linkowanie polecamy szczególnie we wszelkich dyskusjach z negacjonistami klimatycznymi. Wartościowe merytorycznie źródło to przecież najlepsze remedium zarówno na męczące prywatne dyskusje, jak i podważenie coraz większej dawki absurdu sączącego się w ostatnich tygodniach z prasy (m.in. „Do Rzeczy” i „Tygodnik Solidarność”).

Treść komunikatu opartego, jak podkreślają badacze, na twardych naukowych dowodach przedstawia się następująco:

„Obecnie dysponujemy niepodważalnymi dowodami naukowymi na następujące zjawiska:

1. Ziemia ulega szybkiemu ociepleniu. Już obecnie średnia temperatura jest o 1 stopień Celsjusza wyższa w porównaniu z czasem sprzed gwałtownego rozwoju przemysłu.

2. Emisja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka jest głównym czynnikiem wywołującym zmiany klimatu.

3. Wiele ze spowodowanych w ten sposób zmian już dziś ma negatywny wpływ na społeczeństwo i może pogłębić problemy społeczne.

4. Wciąż istnieje szansa na uniknięcie totalnego kryzysu klimatycznego. Jednak wraz z upływem czasu bardzo szybko się zmniejsza.

Jeśli szansa ta całkiem przepadnie, rozwój ludzkości zostanie udaremniony, a stosowanie paliw kopalnych, które w dużej mierze rozwój ten umożliwiło, stanie się naszym przekleństwem”.

fot. thehill.com

Dobrze, że tak istotne instytucje w końcu mówią o tym głośno i wprost.

Oświadczenie podparte jest także stanowiskiem Komitetu Geofizyki PAN z maja 2018 roku, w którym również podkreśla się konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz jak najszybszego osiągnięcia neutralności węglowej.

Ostatnim przytoczonym dokumentem jest zaś raport EASAC pokazujący zależność między zdrowiem Europejczyków a zmianami klimatu.

Całe oświadczenie kończy się prośbą do środowiska dziennikarskiego o posługiwanie się wiarygodnymi oraz aktualnymi informacjami.

Tekst: WM

Zmiany Klimatu