Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Ekwadorskie plemię wygrało bezprecedensowy proces, blokując odwierty naftowe

Orzekając na korzyść plemienia Waorani, a przeciwko rządowi, ekwadorski sąd zablokował wejście koncernu naftowego do lasu Amazonii.
.get_the_title().

Po dwóch tygodniach obrad sąd w mieście Puyo, w centralnym Ekwadorze, przystał na prośbę plemienia Waorani o ochronę zamieszkiwanych przez nich ziem. Celem było przerwanie procesu przetargowego po tym, jak tamtejszy rząd zadecydował o udostępnieniu około 180 tys. hektarów terenu pod poszukiwania ropy naftowej. – Orzeczenie stworzyło znaczący precedens dla Amazonii. Udowodniono, że konsultacji, o których mowa w konstytucji, nie było. W związku z tym państwo naruszyło prawa tego narodu, a zatem również wszystkich innych narodów, do zamieszkiwanych ziem – podsumowała pełnomocniczka Waorani, Lina Maria Espinosa.

Zgodnie z konstytucją Ekwadoru rdzenne ludy mają „niezbywalne, niewyodrębnialne i niepodzielne” prawo „do utrzymywania własności ziem przodków i uzyskania bezpłatnej ochrony prawnej tej własności”.

Wygrana w tej sprawie nie była oczywista, gdyż to, co znajduje się pod powierzchnią gruntu, w świetle prawa należy do skarbu państwa. Konstytucja narzuca jednak obowiązek uwzględniania w planach eksploatacji nie tylko ich prawdopodobnego oddziaływania na środowiskowo, ale również konsultacje z lokalnymi społecznościami plemiennymi.

Społeczność Waorani wraz z Ekwadorskim Rzecznikiem Praw Człowieka złożyła na początku tego roku pozew przeciwko trzem organom rządowym – Ministerstwu Energii i Nieodnawialnych Zasobów Naturalnych, Sekretarzowi ds. Wydobywania Węglowodorów oraz Ministerstwu Środowiska – za przeprowadzenie błędnego procesu konsultacji z lokalnymi społecznościami w 2012 roku. Przywódcy plemienia utrzymują, że w trakcie rozmów zostali oszukani.

W minionym tygodniu sąd unieważnił konsultacje, w wyniku których podzielono tereny Amazonki na 13 bloków i wystawiono na sprzedaż na międzynarodowej aukcji ropy naftowej.

Nakazał też rządowi przeprowadzenie nowych konsultacji, z zastosowaniem standardów ustanowionych przez Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w San Jose. –Dzisiaj chroniliśmy nasz las przed odwiertami naftowymi, chroniliśmy naszą wodę przed zanieczyszczeniem, chroniliśmy nasze dzieci przed chorobami – powiedział po ogłoszeniu wyroku rzecznik Waorani, Oswando Nenquimo.

Tekst: AvdB

Zmiany Klimatu