Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Szwajcaria niedostatecznie walczy ze zmianami klimatycznymi

To precedensowy wyrok.
.get_the_title().

2 tys. seniorek ze Szwajcarii zgłosiło się do Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka, twierdząc, że ich kraj nie podejmuje odpowiednich działań na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, co nie tylko obniża komfort ich życia, ale i naraża je na śmierć podczas fali upałów. To narusza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, nie zapewniając odpowiedniej ochrony przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Do tego naruszony miał zostać art. 6, czyli prawo do rzetelnego procesu sądowego, bo w Szwajcarii nie istnieje odpowiednia ścieżka sądowa do dochodzenia roszczeń w kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi. We wtorek Trybunał wydał wyrok.

Stwierdził wprawdzie, że seniorki nie zostały bezpośrednio dotknięte zaniechaniami rządu, tak więc nie występuje legitymizacja procesowa, ale też uznał, że skarga wniesiona została w interesie publicznym.

fot. Christian Hartmann/Reuters

W efekcie Trybunał oświadczył, że Szwajcaria faktycznie naruszyła powyższe artykuły, a brak odpowiednich redukcji gazów cieplarnianych stanowił złamanie praw człowieka.

Od tego orzeczenia Szwajcaria nie może się odwołać. Być może skłoni ją ono do wzmożonych działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Oświadczenie Trybunału stanowi także precedens, którym mogą się kierować sądy w Europie i poza nią – coraz częściej trafiają do nich bowiem sprawy ukazujące problem zmian klimatycznych w kontekście praw człowieka. A co ze szwajcarskimi seniorkami? Dostaną one od rządu zwrot kosztów postępowania w wysokości 80 tys. euro, bo nie wnioskowały o żadną rekompensatę.

Tekst: NS

Zmiany Klimatu