Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Kraje UE (w tym jeszcze Polska) chcą uznania atomu za źródło zielonej energii

Grupa dziesięciu krajów UE, na czele z Francją, zwróciła się do Komisji Europejskiej o uznanie energii jądrowej za niskoemisyjne źródło energii, które powinno być częścią trwającej dziesiątki lat transformacji bloku w kierunku neutralności klimatycznej.
.get_the_title().

Wykorzystując trwający w Europie kryzys energetyczny, kraje te opowiadają się za energią jądrową jako kluczowym, przystępnym cenowo, stabilnym i niezależnym źródłem energii, które mogłoby uchronić konsumentów w UE przed narażeniem na zmienność cen.

Pismo, którego inicjatorem była Francja, zostało przesłane do Komisji Europejskiej z podpisami dziewięciu innych państw UE, z których większość zalicza już energię jądrową do krajowych źródeł energetycznych. Wśród nich są: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia i Rumunia.

Elektrownie jądrowe wytwarzają ponad 26 proc. energii elektrycznej produkowanej w Unii Europejskiej.

Sygnatariusze wzywają Komisję do włączenia energii jądrowej do zielonej taksonomii UE – technicznego przewodnika pomagającego rządom i inwestorom określić, które projekty są zgodne z porozumieniem paryskim, a które naruszają jego cele klimatyczne.

’Chociaż odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w naszej transformacji energetycznej, nie są one w stanie wyprodukować wystarczającej ilości niskoemisyjnej energii elektrycznej, aby zaspokoić nasze potrzeby na wystarczającym i stałym poziomie’ – czytamy w liście opisującym energetykę jądrową jako bezpieczny i innowacyjny sektor z potencjałem utrzymania w najbliższej przyszłości miliona miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Opublikowany na początku tego roku raport jednostki badawczej Komisji Europejskiej wskazuje, że Bruksela może ostatecznie stanąć po stronie zwolenników energii jądrowej. W dokumencie stwierdzono, że emisje gazów cieplarnianych z elektrowni jądrowych są porównywalne z emisjami z elektrowni wodnych i wiatrowych, z czym zgadza się Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) i Departament Energii Stanów Zjednoczonych.

Z drugiej strony Niemcy, które planują zamknąć wszystkie swoje reaktory do 2022 roku, sprzeciwiają się energii nuklearnej wraz z Austrią, Danią, Luksemburgiem i Hiszpanią.

Komisja twierdzi, że decyzja w sprawie energii jądrowej powinna zapaść przed końcem roku, choć biorąc pod uwagę głębokie różnice zdań, może się ona przeciągnąć na przyszły rok. W styczniu Francja przejmie rotacyjne przewodnictwo w Radzie, co da Paryżowi uprzywilejowaną pozycję, umożliwiającą wpływanie na brukselski program legislacyjny.

Tekst: KS

Zmiany Klimatu