Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Kryzys klimatyczny spowodował przesunięcie osi Ziemi

Utrata setek miliardów ton lodu rocznie na rzecz oceanów, będąca skutkiem ocieplenia klimatu, spowodowała przesunięcie biegunów Ziemi w nowych kierunkach.
.get_the_title().

Ogromny wpływ jaki wywieramy na planetę doprowadza nie tylko do zmian temperatury czy do wymierania zagrożonych gatunków zwierząt uzależnionych od środowisk, których ich pozbywamy. Z badania zespołu kierowanego przez Shanshana Denga z Instytutu Nauk Geograficznych i Badań nad Zasobami Naturalnymi przy Chińskiej Akademii Nauk wynika, że ludzka działalność będąca przyczyną kryzysu klimatycznego przyczyniła się do zmiany pozycji biegunów północnego i południowego względem osi Ziemi.

Głównym czynnikiem gwałtownego dryfu biegunów, których pozycja od roku 1980 w sumie przesunęła się o 4 metry, jest topnienie lodów lodowcowych.

Średnia prędkość tego dryfu w latach 1995-2020 była 17 razy szybsza niż w latach 1981-1995.

Louis Etienne Foy / Unsplash

Warto zaznaczyć, że położenie geograficznych biegunów względem osi Ziemi nie jest stałe, jednak zmiany w rozmieszczeniu masy na planecie w przeszłości powodowane były wyłącznie przez naturalne czynniki, takie jak prądy oceaniczne i prądy konwekcyjne, czyli powolne ruchy magmy w płaszczu ziemskim wywołane różnicą temperatur.

Wspomniane badanie pokazuje, że od 1990 roku utrata setek miliardów ton lodu, a co za tym idzie – zmiana pozycji biegunów, jest bezpośrednim skutkiem ocieplenia klimatu, którego jesteśmy kontybutorami. Od połowy XX wieku nastąpiło wyraźne przyspieszenie emisji gazów cieplarnianych i podnoszenia się poziomu morza, niszczenia dzikiej przyrody i przekształcania dziewiczych terenów przez rolnictwo. Wylesianie, problem z gospodarowaniem odpadami i coraz intensywniejsza hodowla zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do produkcji mięsa zużywają zasoby planety i obciążają środowisko.

Straty lodowcowe mają tu największy udział, jednak do zwrotu osi Ziemi prawdopodobnie przyczyniło się również wypompowywanie wód gruntowych.

Wypompowanie wód gruntowych magazynowanych pod powierzchnią ziemi w celach pitnych lub rolniczych to proces, w wyniku którego większość z tych wód ostatecznie spływa do morza. To zjawisko redystrybuuje masę wody na całym świecie. W ciągu ostatnich 50 lat usunęliśmy z głębokich zbiorników podziemnych aż 18 bilionów ton wody (nie zastępując jej w żaden sposób).

Stefan Stefancik / Unsplash

Przesunięcie osi Ziemi brzmi poważnie. Co to oznacza w praktyce? Niektórzy naukowcy twierdzą, że skala tego wpływu oznacza, iż należy ogłosić nową epokę geologiczną – antropocen (postulowana przez wiele środowisk naukowych epoka geologiczna, charakteryzująca się znacznym wpływem człowieka na ekosystem i geologiczny system planety Ziemia).

Jeśli chodzi o nasze codzienne życie, przesunięcie osi Ziemi nie jest wystarczająco duże, by na nie wpłynąć.

Jak twierdzi Vincent Humphrey z Uniwersytetu w Zurychu, to, co może być następstwem tego zjawiska, to wydłużenie dnia. Nie będziemy w stanie tego zaobserwować, ponieważ mówimy o zmianie o tysięczne części sekundy.

Nie możemy jednak pominąć jednego – tego, jak realny i głęboki wpływ wywieramy jako gatunek na naszą planetę. Wyniki badań zespołu kierowanego przez Shanshana Denga są po prostu kolejnym argumentem przemawiającym na rzecz większego zaangażowania się w ochronę środowiska.

Tekst: Paula Sieracka
Zdjęcie główne: Greg Rosenke / Unsplash

Zmiany Klimatu