Nasze mózgi kurczą się przez zmiany klimatu

Adaptacja wymaga jednak wielu pokoleń.
.get_the_title().

Kognitywista Jeff Morgan Stibel z Muzeum Historii Naturalnej w Kalifornii przeprowadził badanie, które sugeruje związek między zmianami klimatycznymi a spadkiem wielkości naszych mózgów. – Biorąc pod uwagę ostatnie trendy globalnego ocieplenia, niezwykle ważne jest zrozumienie wpływu zmian klimatu, jeśli takie istnieją, na rozmiar ludzkiego mózgu i ostatecznie na ludzkie zachowanie – wyjaśnia Stibel. Naukowiec przyjrzał się 298 okazom mózgów człowieka i jego przodków (homininów) na przestrzeni aż 50 tys. lat i przeanalizował je w kontekście masy ich właściciela, płci, a także ówczesnej temperatury, wilgotności i opadów.

Okazało się, że gdy klimat uległ ociepleniu, średnia wielkość mózgu spadała.

Przez cały okres ocieplenia, który miał miejsce w holocenie, spadek średniej wielkości mózgu wyniósł niemal 11 proc.

Wydaje się, że zmiany w rozmiarach mózgu następują tysiące lat po zmianach klimatycznych, a jest to szczególnie widoczne po ostatnim maksimum lodowcowym, około 17 tys. lat temu – mówi naukowiec. To dlatego, że adaptacja gatunku nie następuje od razu – zajmuje wiele pokoleń.

Stibel jest zdania, że zmiany klimatu mogą mieć niekorzystny wpływ na nasze funkcje poznawcze.

Nawet niewielkie zmniejszenie rozmiaru mózgu ludzi może znacząco wpłynąć na naszą fizjologię w sposób, który nie jest w pełni zrozumiały – tłumaczy badacz. Jednak nadal nie wiadomo, co konkretnie odpowiada za ewolucyjne zmiany wielkości mózgu – Stibel podejrzewa bowiem, że oprócz klimatu, wpływ na to ma także stres środowiskowy czy zmiany ekosystemowe.

Tekst: NS