Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Niszczycielskie powodzie zdominują lata 30. XXI wieku

Przyszłe powodzie to skutek przede wszystkim zmian klimatu oraz oddziaływania Księżyca. Te w Stanach Zjednoczonych mogą być nawet trzykrotnie lub czterokrotnie częstsze i intensywniejsze.
.get_the_title().

W przyszłości czeka nas potop – stwierdzili niedawno naukowcy z NASA. Tak wyszło z przeprowadzonych przez nich badań. Póki co nie odczuliśmy jeszcze w pełni skutków wpływów astronomicznych i antropogenicznych, ponieważ podnoszący się poziom mórz wciąż znajduje się poniżej punktu krytycznego. Jednak w latach 30. ma się to zmienić – poziom wód będzie na tyle wysoki, że spotęguje efekty normalnych rytmów orbitalnych Księżyca. To z kolei spowoduje potrojenie lub czterokrotność powodzi związanych z przypływami na większości wybrzeży Ameryki (z wyjątkiem Alaski).

Gwałtowny wzrost powodzi przypływowych doprowadzi m.in. do ekstremalnych pór roku.

Naukowcy, inżynierowie i decydenci są przyzwyczajeni do statystyk i skutków odosobnionych ekstremalnych zdarzeń, ale biorąc pod uwagę skumulowany charakter powodzi przypływowych, w tym momencie mówimy o ekstremalnych miesiącach lub sezonach, podczas których liczba epizodów powodzi jest wyjątkowa – utrzymuje zespół naukowców.

Wiele wcześniejszych badań przewiduje ogólne ryzyko wzrostu poziomu mórz, a także ekstremalne zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu wywołaną przez człowieka, takie jak nasilające się sezony huraganów na Atlantyku. Phil Thompson, adiunkt z Uniwersytetu Hawajskiego, i jego zespół oferują jednak pierwsze badania, które uwzględniają wszystkie oceaniczne, antropogeniczne i astronomiczne czynniki powodujące powodzie oraz przewidują ich skutki.

Wolfgang Hasselmann/ Unsplash.com

Większość ludzi zna regularne cykle faz Księżyca, które trwają około miesiąca. Jednak 'cykl węzłowy Księżyca’ (Moon’s nodal cycle) jest nieco bardziej skomplikowany. W ciągu około 18 lat tor orbity Księżyca wokół Ziemi precesuje lub chwieje się. Jest to efekt, o którym wiadomo od wieków i jest uwzględniany w przewidywaniach pływów. Podczas pierwszej połowy cyklu efekt chybotania zmniejsza oba ekstrema pływów, sprawiając, że przypływy są niższe, a odpływy wyższe. W drugiej połowie cyklu precesja Księżyca wzmacnia obie skrajności, sprawiając, że przypływy są wyższe, a odpływy niższe.

Zespół obliczył potencjalny czas trwania nagłych powodzi w Bostonie, Massachusetts, La Jolla w Kalifornii, Honolulu na Hawajach i w Sankt Petersburgu na Florydzie.

Wyniki pokazały, że w latach 30. XXI wieku Sankt Petersburg może doświadczyć dodatkowych powodzi 67 dni powodzi, po części dlatego, że poziom mórz może tam wzrosnąć o około dziewięć centymetrów w ciągu następnej dekady. Boston może doświadczyć tylko jednego dodatkowego dnia powodzi, ale liczba ta może wzrosnąć do 46 dni w latach 40. Chociaż badanie koncentrowało się na amerykańskich wybrzeżach, zmiany dotyczą wybrzeży morskich na całym świecie i będą wymagały opracowania nowych prognoz oraz planów przetrwania.

Zdjęcie główne: Chris Gallagher/ Unsplash.com
Tekst: Marta Zinkiewicz

Zmiany Klimatu