Niszczycielskie powodzie zdominują lata 30. XXI wieku

Przyszłe powodzie to skutek przede wszystkim zmian klimatu oraz oddziaływania Księżyca. Te w Stanach Zjednoczonych mogą być nawet trzykrotnie lub czterokrotnie częstsze i intensywniejsze.
.get_the_title().

W przyszłości czeka nas potop – stwierdzili niedawno naukowcy z NASA. Tak wyszło z przeprowadzonych przez nich badań. Póki co nie odczuliśmy jeszcze w pełni skutków wpływów astronomicznych i antropogenicznych, ponieważ podnoszący się poziom mórz wciąż znajduje się poniżej punktu krytycznego. Jednak w latach 30. ma się to zmienić – poziom wód będzie na tyle wysoki, że spotęguje efekty normalnych rytmów orbitalnych Księżyca. To z kolei spowoduje potrojenie lub czterokrotność powodzi związanych z przypływami na większości wybrzeży Ameryki (z wyjątkiem Alaski).

Gwałtowny wzrost powodzi przypływowych doprowadzi m.in. do ekstremalnych pór roku.

Naukowcy, inżynierowie i decydenci są przyzwyczajeni do statystyk i skutków odosobnionych ekstremalnych zdarzeń, ale biorąc pod uwagę skumulowany charakter powodzi przypływowych, w tym momencie mówimy o ekstremalnych miesiącach lub sezonach, podczas których liczba epizodów powodzi jest wyjątkowa – utrzymuje zespół naukowców.

Wiele wcześniejszych badań przewiduje ogólne ryzyko wzrostu poziomu mórz, a także ekstremalne zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu wywołaną przez człowieka, takie jak nasilające się sezony huraganów na Atlantyku. Phil Thompson, adiunkt z Uniwersytetu Hawajskiego, i jego zespół oferują jednak pierwsze badania, które uwzględniają wszystkie oceaniczne, antropogeniczne i astronomiczne czynniki powodujące powodzie oraz przewidują ich skutki.

Wolfgang Hasselmann/ Unsplash.com

Większość ludzi zna regularne cykle faz Księżyca, które trwają około miesiąca. Jednak 'cykl węzłowy Księżyca’ (Moon’s nodal cycle) jest nieco bardziej skomplikowany. W ciągu około 18 lat tor orbity Księżyca wokół Ziemi precesuje lub chwieje się. Jest to efekt, o którym wiadomo od wieków i jest uwzględniany w przewidywaniach pływów. Podczas pierwszej połowy cyklu efekt chybotania zmniejsza oba ekstrema pływów, sprawiając, że przypływy są niższe, a odpływy wyższe. W drugiej połowie cyklu precesja Księżyca wzmacnia obie skrajności, sprawiając, że przypływy są wyższe, a odpływy niższe.

Zespół obliczył potencjalny czas trwania nagłych powodzi w Bostonie, Massachusetts, La Jolla w Kalifornii, Honolulu na Hawajach i w Sankt Petersburgu na Florydzie.

Wyniki pokazały, że w latach 30. XXI wieku Sankt Petersburg może doświadczyć dodatkowych powodzi 67 dni powodzi, po części dlatego, że poziom mórz może tam wzrosnąć o około dziewięć centymetrów w ciągu następnej dekady. Boston może doświadczyć tylko jednego dodatkowego dnia powodzi, ale liczba ta może wzrosnąć do 46 dni w latach 40. Chociaż badanie koncentrowało się na amerykańskich wybrzeżach, zmiany dotyczą wybrzeży morskich na całym świecie i będą wymagały opracowania nowych prognoz oraz planów przetrwania.

Zdjęcie główne: Chris Gallagher/ Unsplash.com
Tekst: Marta Zinkiewicz

Zmiany Klimatu