Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Samotni mężczyźni generują większy ślad węglowy niż kobiety

Badanie, które tego dowiodło, przeprowadzono w Szwecji.
.get_the_title().

Chociaż mogłoby się wydawać, że zmiany klimatyczne wpływają w równym stopniu na wszystkich członków populacji, jedno z przeprowadzonych badań wykazało jednak różnice w zachowaniach, które generują emisje gazów cieplarnianych oraz w konsekwencji pogłębiają zmiany klimatyczne. Okazało się też, że emisje gospodarstw domowych na mieszkańca są średnio niższe niż emisje żyjącego w pojedynkę mężczyzny lub kobiety.

Na różnice w emisjach generowanych zależnie od płci wpływa przede wszystkim rodzaj wybieranego środka transportu, dieta czy sposób spędzania wolnego czasu. W ogólnym rozrachunku wychodzi na to, że całkowity wolumen wydatków samotnego mężczyzny jest o 2 proc. wyższy niż w przypadku kobiety. Przedmioty przez niego kupowane generują średnio o 16 proc. więcej gazów cieplarnianych. Samotne kobiety częściej decydują się na zakup produktów i usług o niskiej szkodliwości środowiskowej, podczas gdy mężczyźni wydają o 70 proc. więcej na towary i usługi o wysokiej intensywności emisji gazów cieplarnianych, np. na benzynę czy olej napędowy.

To podejście oparte na płci nie oznacza, że mężczyźni i kobiety tworzą jednorodne grupy ani że płeć może wyjaśnić wszystkie zaobserwowane różnice.

Jednak cytowane powyżej badania dotyczące Szwecji potwierdzają wyniki szerszych badań przeprowadzonych w Unii Europejskiej (w 2010 roku) czy w krajach OECD (w 2021 roku). Badania te pokazują, że płeć jest znaczącym wyróżnikiem obok innych zmiennych, takich jak miejsce zamieszkania, wiek czy stan zdrowia. Jednak to choćby poziom dochodów często ma większe znaczenie w wyjaśnianiu różnic w generowanych emisjach.

euronews.com

Oprócz tych zmiennych istnieją również rozbieżności w pozycjach wydatków (np. żywność), które wynikają z różnic w indywidualnym spożyciu. Badania wykazały, że spożywanie mniejszej ilości mięsa prowadzi do niższych emisji. Ponadto istnieje korelacja między wyborem diety a płcią. Na przykład, jak podaje bank centralny Francji, w 2020 roku we Francji 2,2 proc. populacji stwierdziło, że nie je mięsa, a 24 proc. przyznało, że jest fleksitarianami. Wśród wegetarian 67 proc. respondentów stanowiły kobiety, podczas gdy wśród fleksitarian odsetek ten wynosił 65 proc.

Niektóre badania wykazały również, że kobiety na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla częściej kierują swoją firmę w kierunku bardziej zrównoważonych strategii.

Badania sugerują, że kobiety mają większą skłonność do ochrony środowiska i zwracają większą uwagę na podejście swojej firmy do CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). Wykazały również, że jeśli w zarządach zasiadają jednocześnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ma to pozytywny wpływ na zużycie energii odnawialnej, a w przypadku banków – na udzielanie pożyczek mniej zanieczyszczającym środowisko spółkom.

Tekst: MZ

Zmiany Klimatu