Te wykresy jednoznacznie pokazują, co, a raczej kto, odpowiada za zmiany klimatu w ciągu ostatnich 125 lat

Jeśli macie znajomych negujących antropocentryczny charakter kryzysu klimatycznego pokażcie im rezultaty badań NASA.
.get_the_title().

Bloomberg przedstawił na swoich łamach infografikę, która w bardzo obrazowy sposób ilustruje, gdzie tkwi główna przyczyna ocieplenia klimatu.

Zaawansowane modele NASA (NASA’s Goddard Institute for Space Studies – GISS) wykazały jasno, że leży ona po stronie emisji gazów cieplarnianych, potwierdzając antropocentryczny charakter zmian.

Wykorzystano tu między innymi tzw. symulację „Phase Five”, która na bazie dotychczasowych prawidłowości dotyczących temperatur czy zanieczyszczeń pozwala również możliwie precyzyjnie przewidzieć jak będzie kształtowała się sytuacja w przyszłości. Całość oparto na analizie anomalii, a nie najwyższych i najniższych temperatur, co według ekspertów w dłuższym wymiarze czasu pozwala w dużo bardziej wymierny sposób dostrzec reguły i zależności. Wyniki badań obejmują lata 1880-2005.

Czarne linie na poniższych wykresach ilustrują globalną temperaturę lądów i oceanów w danym roku. Kolorowe linie przedstawiają z kolei wpływ, jaki dany czynnik wywierał na klimat w określonym czasie.

Temperatura lądów i oceanów, fot. bloomberg.com
Wpływ ruchu obiegowego Ziemi, fot. bloomberg.com
Wpływ Słońca, fot. bloomberg.com
Wpływ wulkanów, fot. bloomberg.com
Wpływ wszystkich czynników naturalnych zebranych razem, fot. bloomberg.com
Wpływ deforestacji i gospodarki gruntowej, fot. bloomberg.com

Przyszedł czas na głównego winowajcę.

Wpływ gazów cieplarnianych, fot. bloomberg.com
Wpływ wszystkich czynników zebranych razem, fot. bloomberg.com

Dane są klarowne i jednoznaczne.

Żaden z innych czynników w ciągu tych 125 lat nie może się równać z działalnością człowieka pod względem swojego destrukcyjnego wpływu na klimat.

Warto pokazać więc to wszystkim, którzy do dziś próbują was przekonywać, ze mamy do czynienia z jakimś spiskiem na węgiel, a za całe zło odpowiadają wulkany i słońce.

Tekst: WM

Zmiany Klimatu