Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Temperatury oceanów wzrastają o 40 proc. szybciej niż dotychczas przewidywano

2018 był według naukowców najgorętszym rokiem na Ziemi, odkąd mieszka na niej człowiek.
.get_the_title().

W opublikowanym kilka dni temu na łamach magazynu “Scientist” raporcie pojawiły się niepokojące informacje: temperatury oceanów rosną o 40 proc. szybciej niż w 2013 roku przewidywali naukowcy. Oceany pochłaniają 93 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych, co prowadzi do wzrostu ich temperatury, a w konsekwencji do podnoszenia się poziomu wód oceanicznych oraz występowania coraz bardziej intensywnych huraganów i innych gwałtownych zdarzeń atmosferycznych.

Źródło: Mashable

Temperatura oceanów mierzona jest co roku od 1960. Do jej pomiaru wykorzystuje się tysiące robotów o nazwie Argo, które co kilka dni nurkują w wodach oceanów na głębokość 2000 metrów, mierząc także PH oraz poziom zasolenia.

Rosnące temperatury oceanów są głównie konsekwencją akumulacji większej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, co z kolei jest w przeważającej mierze wynikiem ludzkiej aktywności.

Źródło: VideoBlocks
Źródło: The Japan Times

Zmiany Klimatu