Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Warszawa wprowadzi Kartę Praw Drzew

Warszawiacy znajdą online informacje o planowanych wycinkach.
.get_the_title().

Jeśli uważacie, że ludzie powinni mieć dostęp do informacji w związku z wycinką drzew, to nowe zasady, które wejdą wkrótce w życie w stolicy, z pewnością przypadną wam do gustu.

Dokument noszący nazwę Karta Praw Drzew składa się z siedmiu standardów. Po pierwsze: żadne drzewo nie będzie mogło zostać wycięte bez zgody mieszkańców. Pierwszy standard przyjęty został 10 września.

Warszawa to pierwsze miasto w Polsce, które wypracowało jednolite standardy zarządzania miejską zielenią. Karta Praw Drzew i towarzyszące jej dokumenty ujednolicą zasady przeglądu i pielęgnacji drzew, wypracowane i stosowane z powodzeniem od kilku lat przez Zarząd Zieleni. Teraz będą obowiązywać wszystkie jednostki miejskie i urzędy dzielnic. Jako pierwszy przyjęliśmy standard informowania o wycinkach, by mieszkańcy mieli dostęp do transparentnej informacji o losie każdego miejskiego drzewa – tłumaczy Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

[Dokumenty] zawierają zasady pielęgnacji i poprawy warunków życia drzew, instrukcję kontrolowania ich stanu zdrowotnego oraz precyzują warunki ich ochrony podczas procesów inwestycyjnych. Dokumenty obejmują ponadto zasady tworzenia i pielęgnacji zieleni niskiej dostosowane do postępujących zmian klimatycznych. Pierwszy z przyjętych standardów ujednolica sposób informowania o zamiarze i powodach usunięcia drzewa, pozostałe będą stopniowo wprowadzane w kolejnych miesiącach – wyjaśnia warszawski Zarząd Zieleni.

Pierwsze zmiany wejdą w życie z początkiem przyszłego roku – od 1 stycznia 2022 miejskie jednostki będą miały obowiązek informowania mieszkańców o wycince oraz jej przyczynach.

Mieszkańcy będą się mogli zapoznać z tymi informacjami online, w zakładce Wiem o Wycince znajdującej się w serwisie mapowym stolicy. Warto podkreślić, że pierwszy standard nie dotyczy terenów planowej gospodarki leśnej ani zgłoszeń osób fizycznych.

Tekst: NS

Zmiany Klimatu