We francuskim kodeksie karnym może się pojawić nowe przestępstwo – ekobójstwo

Dzięki konwentowi obywatelskiemu ekobójstwo, czyli zbrodnia przeciwko naturze, może wkrótce trafić do francuskiego kodeksu karnego.
.get_the_title().

Od października ubiegłego roku do końca czerwca obradował we Francji konwent obywatelski – 150 losowo wyłonionych mieszkańców kraju debatowało z ekspertami o jego ekologicznej przyszłości i polityce klimatycznej, jaką powinien prowadzić. Na koniec przygotowali oni 150 rekomendacji dla rządu, dzięki którym emisje miałyby spaść do 2030 roku o 40 proc. w stosunku do wysokości sprzed 30 lat. Wśród obywatelskich rekomendacji pojawiły się dwie niezwykle ważne kwestie: pierwsza to wprowadzenie troski o klimat do francuskiej konstytucji. Druga to sugestia, by francuski kodeks karny uznał ekobójstwo za przestępstwo.

Ekobójstwo to, krótko mówiąc, zbrodnia przeciwko naturze.

Przestępcza działalność człowieka, która narusza lub niszczy ekosystemy, szkodząc zdrowiu lub dobrostanowi ludzi lub zwierząt i sprawiając, że nie mogą dalej mieszkać w danym miejscu.

Kongres obywatelski ma nadzieję, że uznanie jego postulatów umożliwiłoby osiągnięcie celów ustalonych w porozumieniu paryskim z 2015 roku. Uznanie ekobójstwa za przestępstwo wprowadziłoby do prawa obowiązek troski o środowisko i sprawiłoby, że osoby zlecające niszczenie przyrody poniosłyby za to odpowiedzialność karną.

Czy są na to szanse? To się okaże – w ubiegłym roku francuski senat odrzucił podobną ustawę.

Jednocześnie jednak tamtejszy rząd poważnie myśli o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, 77 proc. obywateli pozytywnie wyraża się o transformacji ekologicznej, a 56 proc. chce, by gospodarka uwzględniała ochronę środowiska. Na koniec warto podkreślić, że podobny konwent obywatelski jesienią odbędzie się także w Warszawie. W ramach Warszawskiego Panelu Klimatycznego, o którym szerzej pisaliśmy tutaj, mieszkańcy stolicy sami zadecydują przyszłości swojego miasta w kontekście galopujących zmian klimatycznych i zarekomendują korzystne rozwiązania.

Zdjęcie główne: stopecocide.earth
Tekst: NS

Zmiany Klimatu