Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Wielka Brytania zaprzestanie eksportu żywych zwierząt przeznaczonych na ubój

Wyjście z UE umożliwiło Wielkiej Brytanii realizowanie polityki polegającej na zaprzestaniu eksportu żywych zwierząt na rzeź. Wcześniej nie pozwalały na to unijne przepisy handlowe dotyczące przemieszczania zwierząt.
.get_the_title().

Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra) informuje, że ma to wzmocnić pozycję Wielkiej Brytanii jako światowego lidera w zakresie dobrostanu zwierząt. Defra szacuje, że w 2018 roku z Wielkiej Brytanii wysłano do Europy 6,4 tys. zwierząt na ubój. – Podczas eksportu żywe zwierzęta często muszą znosić zbyt długie podróże, co powoduje stres i obrażenia. Wcześniej przepisy UE uniemożliwiały jakiekolwiek zmiany w warunkach transportu, ale opuszczenie UE umożliwiło rządowi Wielkiej Brytanii realizację planów, które zapobiegną niepotrzebnemu cierpieniu zwierząt i sprawią, że zostaniemy pierwszym krajem w Europie, który położył kres tej praktyce – powiedział przewodniczący Defra.

Rząd prowadzi również konsultacje w sprawie propozycji dalszej poprawy ogólnego dobrostanu zwierząt w transporcie.

Chodzi o skrócenie maksymalnego czasu podróży, zapewnienie zwierzętom większej ilości miejsca podczas transportu, surowsze przepisy dotyczące transportu w ekstremalnych temperaturach i bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące transportu drogą morską.

Zależy nam na poprawie dobrostanu zwierząt na wszystkich etapach życia. Ten dzień to duży krok naprzód w realizacji naszego manifestu dotyczącego zaprzestania eksportu żywych zwierząt przeznaczonych do uboju. Teraz, kiedy opuściliśmy UE, mamy okazję zakończyć tę niepotrzebną praktykę. Chcemy zaoszczędzić zwierzętom stresu przed ubojem – dodał Sekretarz ds. Środowiska George Eustice.

źródło: unsplash

W Europie organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt z zadowoleniem przyjęły wiadomość o planowanym przez Brytyjczyków zakazie eksportu żywych zwierząt.

Rząd brytyjski planuje podjąć działania, które jeszcze bardziej podniosą standardy dobrostanu zwierząt. Chce rozprawić się z nielegalnym przemytem psów i wyeliminować okrutne praktyki, które stosuje się wobec zwierząt.

Tekst: Marta Mankiewicz

Zmiany Klimatu