Zielona rewolucja w Krakowie trwa w najlepsze! W 2021 roku miasto przeznaczy 190 mln na zieleń

Pomimo ograniczeń finansowych spowodowanych przez pandemię udało się wygospodarować pokaźne środki na utrzymanie i rozbudowę terenów zielonych. Lista planów nowych inwestycji jest pokaźna, ale krakowscy urzędnicy zapewniają, że istniejące już parki i skwery także zostaną objęte należytą ochroną.
.get_the_title().

Na ochronę terenów zielonych i nowe ostoje przyrody w 2021 roku Kraków przeznaczy ok. 190 mln zł. Lista planów nowych inwestycji również jest imponująca. Najważniejsze z nich to budowa większej ilości parków kieszonkowych, realizacja Plant Podgórskich, Park Grzegórzki, nowe obiekty wokół jeziora Płaszowskiego i Bagrów, rewitalizacja placu Kossaka i zagospodarowanie terenu na wzgórzu Kaim.

Pokaźna kwota ma zostać przeznaczona także na utrzymanie, remonty i rewitalizację już istniejących parków, gdyż nierzadko są one zabytkowe, co wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania.

Dalej będziemy dbać o to, co mamy najpiękniejsze – parki, lasy, dzikie ostoje przyrody. W dalszym ciągu będziemy projektować przestrzeń dla mieszkańców. Dalej będziemy realizować powierzone zadania, które są spełnieniem oczekiwań krakowian – mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dobro mieszkańców jest priorytetem, w związku z czym część działań lokalnych zrealizowana zostanie w oparciu o inicjatywy budżetu obywatelskiego, które zgłaszają mieszkańcy Krakowa.

W swoich działaniach staramy się, aby w każdej krakowskiej dzielnicy realizować zadania, które będą korzystnie wpływały na poziom dostępności terenów zielonych oraz jakość tych już istniejących, bez względu czy mowa o śródmieściu czy dzielnicach oddalonych od centrum. Wysokość konkretnych kwot nie zawsze odzwierciedla wartość jaką zadanie niesie dla dzielnicy. W niektórych miejscach mówimy bowiem o utworzeniu nowego parku, którego brakuje mieszkańcom, w innych o rewitalizacji parku już istniejącego, z którego mieszkańcy korzystają. Ważne jest więc, aby na zadania realizowane w dzielnicach patrzeć głównie przez pryzmat potrzeb i korzyści jakie niosą dla mieszkańców. Zawsze dążymy do tego, aby je wyrównywać i starać się, aby dostęp do zieleni był dla wszystkich jak największy. Przykładem takich realizacji są chociażby parki kieszonkowe, które pojawiają się w każdej krakowskiej dzielnicy. W budżecie na przyszły rok również znalazło się dla nich miejsce – podkreśla dyrektor Kempf.

Zdjęcia: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Tekst: Dominika Szymańska

Zmiany Klimatu