Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Zmiany klimatu zagrażają miliardowi dzieci

UNICEF w nowym raporcie pokazuje, że kryzys klimatyczny to także kryzys praw dziecka.
.get_the_title().

Obecnie na świecie żyje 2,2 mld dzieci. Tymczasem prawie połowa z nich, bo aż miliard, mieszka w krajach, w których ryzyko konsekwencji zmian klimatycznych jest niezwykle wysokie. Organizacja UNICEF po raz pierwszy przyjrzała się temu problemowi kompleksowo, by pokazać, że z kryzysem klimatycznym wiąże się także kryzys praw dziecka.

Z raportu 'The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index’ wynika, że niemal wszystkie dzieci żyjące obecnie na świecie narażone są na takie czynniki zmian klimatu jak fale upałów, powodzie, cyklony, choroby wektorowe (przenoszone przez owady czy gryzonie), susze, a także zanieczyszczenie powietrza.

Jednak dzieci mieszkające w 33 wyszczególnionych przez UNICEF krajach, wśród których znajdują się Indie, Nigeria czy Filipiny, narażone są jednocześnie aż na 3 lub nawet 4 z tych czynników. To właśnie ten miliard dzieci, któremu grozi także brak dostępu do podstawowych usług, czyli wody, sanitariatów, opieki medycznej oraz edukacji.

Po raz pierwszy mamy pełny obraz tego, gdzie i jak żyją dzieci podatne na zmiany klimatu. Ten obraz jest tragiczny. Skutki zmian klimatu podważają wiele praw dzieci, od dostępu do czystego powietrza, żywności i wody, aż po edukację, wolność od wyzysku, a nawet prawo do przetrwania. Praktycznie każde dziecko zostanie poszkodowane. Kryzys klimatyczny to kryzys praw dziecka – mówi Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF-u.

Raport organizacji został opublikowany w trzecią rocznicę pierwszego strajku klimatycznego Grety Thunberg.

Jego autorzy wzywają do włączenia dzieci we wszystkie decyzje i negocjacje dotyczące klimatu, w tym listopadowy szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow – w końcu chodzi o ich przyszłość. – Choć żadne dziecko nie jest odpowiedzialne za wzrost globalnych temperatur, poniosą one najwyższą cenę. Najbardziej ucierpią dzieci z krajów najmniej odpowiedzialnych za zmiany klimatu. Jest jeszcze czas na działanie. Dostęp dzieci do podstawowych usług, takich jak woda i urządzenia sanitarne, zdrowie czy edukacja, może znacznie poprawić ich zdolność do przetrwania skutków zmian klimatu. UNICEF apeluje do rządów państwa i świata biznesu, aby na pierwszym miejscu stawiały dobro dzieci – mówi Fore. Jakie działania należy podjąć, by przyszłość malowała się w nieco jaśniejszych barwach? UNICEF apeluje, by inwestować w infrastrukturę odporną na ekstremalne zjawiska pogodowe, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zapewnić dzieciom edukację klimatyczną, a także wziąć po uwagę ich przyszłość, odbudowując kraje po pandemii COVID-19. Obecnie na fale upałów narażonych jest około 820 mln dzieci, 920 mln – na niedobór wody, a miliard na niezwykle wysokie zanieczyszczenie powietrza. Jeśli działania proponowane przez UNICEF nie zostaną podjęte, wzrośnie liczba dzieci, którym zagrażają zmiany klimatu.

Zdjęcie główne: UNICEF UK
Tekst: NS

Zmiany Klimatu