Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Zmiany klimatyczne niosą znacznie większe zagrożenie dla ludzkiego życia niż COVID-19

Najnowszy raport o katastrofach światowych przygotowany przez Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nie przynosi dobrych wiadomości. Zmiany klimatyczne zostały uznane za największe globalne zagrożenie, któremu musimy stawić czoła – ilość klęsk naturalnych sprowokowanych przez wzrost stężenia gazów cieplarnianych wzrosła o 35 proc. w stosunku do lat 90.
.get_the_title().

Raport nawołuje do tego, aby świat odniósł się do zmian klimatycznych z taką samą powagą i pilnością, z jaką odnosi się do pandemii koronawirusa. Jagan Chapagain, Sekretarz Generalny organizacji humanitarnej ostrzega, że nie możemy ignorować tematu globalnego ocieplenia, dlatego że świat zajęty jest zwalczaniem pandemii – trzeba stawić czoła obydwu kryzysom. – Zmiany klimatyczne będą miały bardziej znaczący średnio- i długoterminowy wpływ na życie ludzi i na Ziemię – powiedział Chapagain podczas wirtualnej konferencji. Sekretarz zaznacza, że pandemiczny kryzys, z którym zmaga się świat, jest ogromnie poważny, ale w momencie, gdy szczepionka na COVID-19 zbliża się wielkimi krokami, trzeba pamiętać, że nie ma szczepionki na zmiany klimatyczne.

Dane liczbowe przytoczone przez Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są przerażające. Od momentu gdy WHO ogłosiło pandemię w marcu, miejsce miało ponad 100 katastrof naturalnych.

Obserwujemy rosnącą ilość powodzi, fal upałów i sztormów, Co więcej, zwiększa się nie tylko częstotliwość ekstremalnych wydarzeń, ale i ich intensywność, z temperaturami bijącymi kolejne rekordy i coraz większą ilością sztormów kwalifikowanych jako sztormy najwyższej kategorii. W ostatnim dziesięcioleciu klęski żywiołowe dotknęły 1,8 miliarda ludzi, zaś w ich wyniku śmierć poniosło ponad 410 tys. osób.

Źródło zdjęcia: accuweather.com

Raport zwraca również uwagę na fakt, że większość krajów, które są najbardziej narażone na efekty zmian klimatycznych, otrzymuje zaledwie ułamek funduszy dostępnych na przystosowanie się do nich. Pomoc krajom najbardziej zagrożonym wpisana jest zarówno w ramy Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, jak i w cele światowych funduszy klimatycznych i adaptacyjnych.

Jednakże żaden z 20 krajów, które najdotkliwiej odczują globalne ocieplenie (według ND-GAIN), nie znalazł się pośród 20 biorców najwyższych funduszy na przystosowanie się do zmian klimatu na osobę.

Somalia, kraj zagrożony największym ryzykiem, zajmuje 71 miejsce pod względem wypłat tych środków. Honduras, nawiedzony przez huragan Eta zaledwie kilka dni temu, otrzymuje pomoc finansową w wysokości 1,22 dolara na osobę.

Teraz jest najlepszy czas, aby działać. Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zamieszcza rekomendacje działań przeciwko postępującym zmianom klimatycznym. Zaleca zwrócenie uwagi na grupy i kraje najbardziej potrzebujące, wprowadzenie zintegrowanej i spójnej polityki względem globalnego ocieplenia, jak i wdrożenie działań na poziomie lokalnym. Organizacja zwraca uwagę na to, że młodzież na całym świecie zaczęła się organizować wokół zmian klimatu i jest to ważna szansa, gdyż już teraz młodzieżowym grupom udało się osiągnąć wiele, a może i jeszcze więcej jeśli agencje i eksperci będą wspierać ich przywództwo.

Raport zwraca także uwagę na to, że pandemia pokazała, że jesteśmy w stanie podejmować bezprecedensowe i szybkie kroki oraz zintensyfikować konieczne działania wobec globalnego kryzysu. Nadszedł moment, aby konieczną mobilizację podjąć także wobec zmian klimatycznych.

Pełen raport możecie przeczytać tutaj.

Zdjęcie główne: phys.org
Tekst: Kasia Wardzyńska

Zmiany Klimatu