INTERURBAN

To pracownia, której trzon stanowią architekci, Weronika Juszczyk oraz Łukasz Piankowski. Tworzą obiekty, przedmioty, miejsca zarówno w skali mikro jak i makro. Ich koncepcje o zróżnicowanej skali oparte są o logiczny scenariusz funkcjonalny, tworzą zindywidualizowane i unikalne projekty, które nadają nowa jakość codzienności. Kluczowym elementem jest dla nich celowość rozwiązań, balans pomiędzy prostotą, a radością projektowania.

Print
Print Text
Zobacz więcej
Facebook