Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni

To dom zaprojektowany w taki sposób, aby w pełni wykorzystać walory terenu i pięknego, naturalnego otoczenia. Wyglądem przypomina kamienny monolit porzucony w krajobrazie doliny.
.get_the_title().

Jednorodzinny Dom 34.25 stopni stanął w okolicach Kartuz u szczytu doliny niewielkiej rzeczki Raduni. Znajduje się na działce, z której roztaczają się widoki na malowniczy, kaszubski krajobraz. Budynek zaprojektowali Bartek Arendt i Katarzyna Bedra. Projekt wymagał od architektów niekonwencjonalnego podejścia. Wyzwania stanowiły ukształtowanie terenu działki oraz obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.

Większa część działki leży w stumetrowym pasie ochronnym rzeki i terenów zalewowych, dlatego dom mógł zająć jedynie jej niewielki, narożny fragment.

Warunki zabudowy wymagały, aby wszystkie nowo powstające w okolicy domy miały skośne dachy, nawiązujące do tradycyjnych kaszubskich domów. Kalenica dachu miała zaś zostać zwrócona równolegle do drogi, przy której stoi budynek.

Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni

Właściciele chcieli mieć niewielki, prosty dom idealny dla dwójki mieszkańców oraz ich gości. Bryła miała być w miarę kompaktowa, tak aby zminimalizować straty ciepła w czasie zimy. Te wytyczne, w połączeniu z obowiązującym planem zagospodarowania i chęcią wpasowania domu w krajobraz, doprowadziły do wniosku, że powinien swoją formą przypominać tradycyjną chatę o dwuspadowym dachu i wydłużonym prostokątnym planie. Bardzo szybko okazało się, że początkowe założenia nie przyniosą zadowalającego rezultatu.

Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni

Najlepszym rozwiązaniem okazało się przekręcenie prostokątnej bryły domu, zwracając jedną stronę ku wejściowemu narożnikowi, a drugą – ku dolinie i polom na północnym-zachodzie. Te modyfikacje bryły zmieniły kształt tradycyjnej chaty na bardziej abstrakcyjny.

Charakterystyczna forma Domu 34.25 stopni wynikła z obrotu typowego dwuspadowego dachu przekątnie do prostokątnego planu.

Wymiary prostokątnego planu i kąt 34.25°, pod którym został obrócony w stosunku do osi północ-południe, są efektem wielokrotnych iteracji projektu. Celami modyfikacji było zoptymalizowanie planu domu, obrócenie kalenicy dachu równolegle do drogi dojazdowej, maksymalne wykorzystanie południowo-zachodniego słońca, zapewnienie prywatności oraz pięknych widoków od północy. Architekci zaprojektowali dom, który maksymalnie wykorzystuje naturalne, południowe oświetlenie, a jednocześnie tworzy od północy prywatną strefę z widokiem na rzekę i dolinę.

Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni

Dom 34.25 stopni swoim wyglądem może przypominać kamienny monolit porzucony w krajobrazie doliny. Forma budynku została podkreślona przez odpowiedni dobór materiałów. Jako główny materiał elewacyjny, biorąc za wzór tradycyjne domy w regionie, wybrano cegłę. Pozwoliło to odjąć nieco masywności bryle i nadać jej czytelną fakturę.

Konsekwentnie zachowując prostotę i „syntetyczny” wyraz budynku, wybór padł na szarą, betonową cegłę.

Materiał pokrycia dachu, podobnie jak elewacja, utrzymuje jednolity wygląd bryły. Również pozostałe elementy, takie jak swobodnie zakomponowane okna i wcięcie w rogu budynku, tworzące wejściowy podcień zapożyczony z tradycyjnych kaszubskich domów, mają oddawać nieco abstrakcyjny charakter budowli.

Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni

Rozkład domu zaplanowano w taki sposób, aby wszystkie pomieszczenia techniczne i użytkowe znalazły się w południowo-wschodniej, wejściowej części domu. Wszystkie strefy wspólne znalazły się w północno-zachodniej części, z której rozpościera się widok na dolinę.

Zarówno plan, jak i przekrój domu „otwierają się” w kierunku rzeki, rozświetlając wnętrza i sprawiając, że krajobraz przenika do środka.

Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni
Najlepsze domy w Polsce: Dom 34.25 stopni
Zdjęcia: Bartek Arendt/ bartekarendt.com

Źródło: bartekarendt.com
Opracowanie: AB

DESIGN