Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Najlepsze domy w Polsce: Dom Przełamany

Dom Przełamany we Wrocławiu powstał z szacunkiem dla lokalnego kontekstu i doskonale wpisał się w historyczną zabudowę osiedla Oporów.
.get_the_title().

Dom Przełamany, zaprojektowany przez pracownię S3NS Architektura – Igor Kaźmierczak, stanął na wrocławskim osiedlu Oporów, w historycznym układzie osiedla domów jednorodzinnych. To miejsce o szczególnym znaczeniu dla miasta, ponieważ zachowano tutaj charakterystyczny układ domów z niewielką skalą budynków, wąskimi frontami oraz kalenicowymi skośnymi dachami. Na działce, na której stanął Dom Przełamany, pierwotnie stał niewielki, przedwojenny budynek.

Wyzwaniem projektowym dla architekta było stworzenie nowoczesnego domu, który uwzględniłby wszystkie potrzeby mieszkalne nowych właścicieli i swoją nową formą nie przytłoczył skali sąsiadującej zabudowy.

Warunki zabudowy nałożone przez Miejskiego Konserwatora Zabytków wprowadzały ograniczenia dla szerokości elewacji, wysokości okapu i kalenicy oraz w ich układzie w stosunku do drogi, natomiast założenia inwestorów zakładały stworzenie współczesnego domu, którego program użytkowy znacznie przekraczał powierzchnię użytkową dawnej zabudowy. Aby wpisać nowy budynek w tak postawione założenia, zdecydowano więc o wyłączeniu garażu z program użytkowego. Ta decyzja pozwoliła na swobodniejsze kształtowanie funkcji i formy (ze szczególną dbałością o skalę). Garaż zamieniono na zadaszony, zintegrowany z budynkiem podjazd, pod którym swobodnie zaparkują trzy duże auta.

Architekt Igor Kaźmierczak  z pracowni S3NS zaprojektował współczesny dom nawiązujący do historii miejsca, odtwarzając archetypową dla kontekstu formę i skalę budynku. Zachował wszystkie istotne urbanistycznie cechy zabudowy, tworząc ich przestrzenną syntezę.

Forma Domu Przełamanego wynika z próby ukazania pierwotnych proporcji dawnego budynku.

Stąd przełamanie w elewacji, które z jednej strony uwypukla dawną skalę, natomiast z drugiej jest odzwierciedleniem układu wewnętrznej funkcji z podziałem na część prywatną i dzienną.

Dla uwypuklenia pierwotnej formy zastosowano dwa materiały kontrastujące ze sobą, zarówno w kolorze, jak i fakturze (czerwoną cegłę zestawiono z bielą tynkowanych ścian), które zastosowano konsekwentnie w dwóch, przesuniętych względem siebie bryłach Domu Przełamanego.

Zdjęcia: Maciej Lulko Fotografia Architektury

Źródło: s3ns.pl
Opracowanie: AB

DESIGN