Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Pionierzy architektury modernistycznej w Polsce

Bukalscy, Syrkusowie, Lachert - to oni tworzyli Polski modernizm. Zobaczcie ich sylwetki i dzieła

.get_the_title().

Architektura modernistyczna w Polsce, rozwijająca się głównie w okresie międzywojennym, przyniosła znaczące postacie, które wniosły innowacyjne podejścia do projektowania i formowania przestrzeni. Oto niektórzy z pionierów tego stylu w Polsce:

Barbara i Stanisław Brukalscy

Barbara i Stanisław Brukalscy byli znanym małżeństwem architektów w Polsce, głównie z  projektowania w duchu funkcjonalizmu. Ich realizacje, takie jak dom własny przy ul. Francuskiej w Warszawie, były przełomowe pod względem zastosowania nowoczesnych technologii i materiałów, w tym betonu architektonicznego. Znacząco przyczynili się do rozwoju modernizmu w polskiej architekturze. Ich wspólna praca obejmowała szeroki zakres projektów, od budynków mieszkalnych po przestrzenie publiczne, które często charakteryzowały się innowacyjnością i funkcjonalnością.

Byli pionierami w zastosowaniu nowoczesnych technologii i materiałów w budownictwie. Ich podejście do projektowania było holistyczne, z dużą dbałością o szczegóły oraz integrację z otoczeniem.

Najbardziej znane projekty Brukalskich to:

-Dom Bez Kantów w Warszawie (1934) – jedno z najbardziej charakterystycznych dzieł Brukalskich, gdzie zastosowano zaokrąglone narożniki, co było zarówno śmiałym estetycznym eksperymentem, jak i funkcjonalnym rozwiązaniem zmniejszającym uszkodzenia tynku.

-Osiedle Żoliborz Oficerski w Warszawie – projekt, w którym Brukalscy realizowali idee funkcjonalizmu, tworząc przestrzeń zarówno estetycznie przyjemną, jak i praktyczną dla mieszkańców.

-Projekty osiedli mieszkaniowych – pracowali nad wieloma osiedlami, które miały na celu nie tylko zapewnienie mieszkań, ale też stworzenie wspólnotowych przestrzeni życiowych, które promowały interakcje między mieszkańcami.

Barbara była architektką, która okresie modernizmu wdrażała nowoczesne koncepcje w projektowaniu wnętrz, w tym otwarte kuchnie. Modernizm w architekturze charakteryzował się funkcjonalnością, prostotą i otwartością przestrzeni, co wpisywało się w ideę integracji różnych części mieszkania.

Bohdan Lachert

Bohdan Lachert (1900–1987) był jednym z najważniejszych polskich architektów modernistycznych, który znacząco wpłynął na kształtowanie się architektury XX wieku w Polsce. Jego prace charakteryzowały się nowatorstwem, funkcjonalnością oraz zaangażowaniem społecznym. Lachert był również współzałożycielem i aktywnym członkiem grupy artystycznej Praesens, która promowała awangardowe idee w sztuce i architekturze. Jego wczesne zainteresowania architekturą nowoczesną były silnie inspirowane ruchami awangardowymi w Europie, takimi jak Bauhaus oraz holenderska grupa De Stijl.

Jednym z najważniejszych aspektów kariery Lacherta była jego współpraca z Józefem Szanajcą. Razem stworzyli wiele znaczących projektów modernistycznych, które były krytycznie odbierane zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Ich prace charakteryzowały się prostotą, funkcjonalnością oraz nowoczesnym podejściem do projektowania przestrzeni.

Najważniejsze projekty
– Osiedle na Rakowcu (1929) – Projekt mieszkalny w Warszawie, który był realizowany w duchu nowoczesnym i funkcjonalnym, z dużą dbałością o przestrzeń społeczną i zielone tereny.
– Dom własny Lacherta i Szanajcy na Sadybie (1928)– Uważany za jeden z ikon polskiej architektury modernistycznej, gdzie architekci zastosowali innowacyjne rozwiązania projektowe i konstrukcyjne.
– Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu (1925) – Współprojektowany z Józefem Szanajcą, odzwierciedlał najnowsze osiągnięcia polskiej modernistycznej myśli architektonicznej.

Bohdan Lachert zostawił po sobie dziedzictwo jako jeden z pionierów polskiej architektury modernistycznej. Jego prace i idee wciąż inspirują nowe pokolenia architektów. Był także cenionym pedagogiem, który przekazywał swoją wiedzę studentom Politechniki Warszawskiej. Jego wkład w rozwój polskiej architektury pozostaje trwałym elementem narodowego dziedzictwa kulturalnego.

 Czesław Przybylski

Czesław Przybylski był polskim architektem i urbanistą, szczególnie cenionym za swoje podejście do projektowania budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych, obiektów oświatowych i kulturalnych, aż po koncepcje urbanistyczne. Jego podejście do projektowania publicznych przestrzeni miejskich było zawsze skoncentrowane na tworzeniu przestrzeni przyjaznych użytkownikom i estetycznie zintegrowanych z otoczeniem, promując podejścia, które integrowały aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne w planowaniu przestrzennym.

Jego prace charakteryzowały się klarownością formy i funkcjonalnością. Umiejętności łączenia nowoczesnych trendów w architekturze z funkcjonalnością i dostosowywaniem projektów do potrzeb społecznych.

Pracował nad wieloma ważnymi projektami, które miały wpływ na kształtowanie się polskiego krajobrazu miejskiego w czasach PRL. Jednym z najbardziej znanych projektów Czesława Przybylskiego jest osiedle mieszkaniowe na Żoliborzu w Warszawie. Projekt ten był częścią większego planu urbanistycznego, który miał na celu stworzenie komfortowych i nowoczesnych warunków mieszkalnych dla mieszkańców stolicy.

Dziedzictwo Czesława Przybylskiego w polskiej architekturze i urbanistyce jest trwałe. Jego prace i teorie wciąż są studiowane przez studentów architektury, a jego projekty są cenione za ich innowacyjność, funkcjonalność oraz humanistyczne podejście do projektowania.

Helena  i Szymon Syrkusowie 

Helena i Szymon Syrkusowie byli wybitnymi postaciami w historii polskiej architektury modernistycznej. Ich praca, zarówno jako indywidualni architekci, jak i jako zespół małżeński, miała znaczący wpływ na rozwój nowoczesnego projektowania w Polsce.

Syrkusowie byli zaangażowani w projektowanie osiedli mieszkaniowych i budynków publicznych, które były wzorem nowoczesnego projektowania. Pracowali nad wieloma projektami, które były pionierskie w zakresie integracji społecznej, funkcjonalności i estetyki.

Ich podejście charakteryzowało się użyciem nowoczesnych materiałów i technik, jak również innowacyjnym spojrzeniem na przestrzeń mieszkalną i użytkową. Wiele ich projektów skupiało się na nowatorskich rozwiązaniach w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, które miały na celu stworzenie zdrowego i funkcjonalnego środowiska życia.

Wśród najważniejszych projektów Syrkusów można wymienić:

– Osiedle WSM Rakowiec w Warszawie – jedno z pierwszych realizacji związanych z ideą funkcjonalistycznego miasta.

– Osiedle na Kole – kolejny przykład ich zainteresowania tworzeniem przestrzeni życiowej zgodnie z zasadami nowoczesności i funkcjonalności.

– Projekty teatralne i kinowe – Helena i Szymon często eksplorowali różne typy przestrzeni publicznych, w tym kina i teatry, starając się wprowadzać innowacje zarówno w zakresie formy, jak i funkcji.

Helena i Szymon Syrkusowie zostawili po sobie trwały ślad w historii architektury, nie tylko dzięki swoim projektom, ale również poprzez swoją działalność edukacyjną i teoretyczną, inspirując przyszłe pokolenia architektów do myślenia o architekturze w sposób holistyczny i społecznie odpowiedzialny.

Ci architekci byli nie tylko twórcami budynków, ale również idei, które przekształciły polski krajobraz architektoniczny. Ich dzieła i teorie nadal inspirują kolejne pokolenia architektów.

DESIGN