Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Trwałość, estetyka i inkluzywność – Komisja Europejska zapowiada inicjatywę „Nowego europejskiego Bauhausu”

Przedstawiony 18 stycznia projekt ma charakter interdyscyplinarny – uwzględniając takie kwestie jak środowisko, gospodarka i kultura, wypracuje nowe, przyszłościowe formy projektowania przestrzeni miejskich. Celem inicjatywy jest również poprawienie naszych warunków życia po wygaśnięciu pandemii koronawirusa.
.get_the_title().

Nowy europejski Bauhaus to projekt nadziei na znalezienie sposobu, jak lepiej żyć razem po pandemii. Chodzi w nim o to, by zrównoważony rozwój połączyć ze stylem, tak aby Europejski Zielony Ład dotarł do umysłów i domów obywateli. Aby nowy europejski Bauhaus odniósł sukces, potrzebujemy wszystkich kreatywnych umysłów – projektantów, artystów, naukowców, architektów i obywateli – tłumaczy przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

Oprócz takich kwestii jak projektowanie budynków i przestrzeni przyjaznych dla środowiska oraz atrakcyjnych pod względem designu, niezwykle ważna dla inicjatywy jest również kwestia dostępności cenowej i włączenia społecznego.

„Nowy europejski Bauhaus” podzielony został na trzy fazy (projektowanie, realizacja oraz rozpowszechnienie rozwiązań) i rozplanowany na kolejne pięć lat. Komisja Europejska uruchomiła już specjalną stronę internetową, poprzez którą zachęca do włączenia się do pierwszej fazy projektu. Zgodnie z założeniem, ma to być przestrzeń do dialogu między architektami, projektantami, artystami, naukowcami i obywatelami. Uczestnicy dyskusji pomóc mają w zidentyfikowaniu najpilniejszych potrzeb oraz największych wyzwań w dziedzinie planowania przestrzennego. Zbadane mają zostać również możliwości wspólnego projektowania i tworzenia.

Grafika: neweuropeanbauhaussevilla.eu

Według Mariji Gabriel, komisarz do spraw innowacji i młodzieży, taki wykraczający poza tradycyjne kręgi dialog nada świeże spojrzenie na kwestie urbanistyczne, pozwoli na systemową zmianę i zbuduje mosty między pokoleniami. – To wyjątkowa okazja do przywrócenia kulturze i kreatywności ich centralnej dla Wspólnoty Europejskiej roli – dodała polityczka.

Zdjęcie główne: europa.eu
Tekst: AD

DESIGN