10 najmniej szanowanych zawodów w Polsce

Sprawdźcie, które grupy zawodowe są przez Polaków uznawane za najmniej uczciwe i nierzetelne.
.get_the_title().

W 2016 roku Ankieterzy CBOS-u sprawdzili, które zawody w kraju cieszą się największym, a które najmniejszym szacunkiem. W tym celu około 1000 respondentów musiało określić, co sądzi o rzetelności i uczciwości różnych grup zawodowych w pięciostopniowej skali. Badaniem zostały objęte 24 zawody.

Na podium najbardziej szanowanych znaleźli się naukowcy (3,73 pkt), pielęgniarki (3,71 pkt) i informatycy (3,56 pkt).

Dalej uplasowali się nauczyciele (3,53 pkt) oraz dentyści (3,49 pkt). A kto znalazł się na samym dole rankingu? Sprawdźcie ostatnią 10:

10. Kadra kierownicza (2,88 pkt)

Dziesiątkę najmniej szanowanych zawodów otwiera kadra kierownicza. Niewiele się w tej sprawie zmieniło od ostatnich badań CBOS z 2008 roku, kiedy dyrektorzy i kierownicy zdobyli 2,92 pkt.

9. Sędziowie (2,85 pkt)

W badaniach CBOS sprzed 18 lat, sędziowie znajdowali się na czwartym miejscu, jeśli chodzi o najbardziej szanowane profesje. To jednak już przeszłość. Podobnie jest zresztą z adwokatami, którzy zdobyli zaledwie 2,93 pkt.

8. Księża (2,83 pkt)

To profesja, która uzyskuje nad wyraz dużo deklaracji niskiego szacunku, w poprzednich badaniach CBOS było to aż 21 proc. Systematycznie spada wśród respondentów także poczucie, że duchowni są rzetelni i uczciwi.

7. Agenci ubezpieczeniowi (2,74 pkt)

Grupa zawodowa zaliczyła spadek w stosunku do badań sprzed kilku lat – wtedy zdobyli 3,02 pkt.

6. Bankierzy/finansiści (2,71 pkt)

Znaczny spadek w stosunku do ostatnich badań, w których bankierzy i finansiści zdobyli 3,24 pkt, ma prawdopodobnie związek z kryzysem finansowym.

5. Maklerzy (2,69 pkt)

Kolejna grupa zawodowa związana z finansami i kolejny spadek – w poprzednim badaniu maklerzy giełdowi zdobyli 3,26 pkt. To największy spadek oceny rzetelności i uczciwości w tym badaniu.

4. Związkowcy (2,64 pkt)

Wizerunek działaczy związków zawodowych systematycznie się pogarsza – w poprzednich badaniach zdobyli 2,94 pkt.

3. Urzędnicy państwowi wyższego szczebla (2,61 pkt)

Jeśli chodzi o urzędników gminnych i miejskich, to ich negatywne i pozytywne oceny mniej więcej się równoważą. W przypadku urzędników państwowych wyższego szczebla ocena jest jednak jednoznacznie zła, gorsza była tylko podczas badań w roku 2000, kiedy to zdobyli oni 2,5 pkt.

2. Posłowie (2,23 pkt)

Rzetelność i uczciwość posłów na sejm oceniana jest bardzo nisko – najniżej w historii tych badań CBOS-u.

1. Politycy (2,12 pkt)

Także w poprzednich badaniach CBOS-u politycy okazali się najmniej szanowanym zawodem, jednak wtedy mieli nieco większą notę, bo 2,38 pkt.

Źródło: next.gazeta.pl

FUTOPIA