AI może przyspieszyć wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy

Co zrobić, by ludzie nie tracili pracy przez AI? Brytyjski think tank ma na to odpowiedź.
.get_the_title().

Z ankiety przeprowadzonej na LinkedIn wynika, że aż połowa pracowników jest zdania, że ta technologia będzie mieć istotny wpływ na ich pracę już w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Jednak nie wszystkie doniesienia dotyczące pracy w dobie szybkiego rozwoju AI brzmią groźnie.

Brytyjski think tank Autonomy, który zajmuje się przyszłością planowania pracy i gospodarki, stworzył raport pod tytułem 'GPT-4 (Day Week)’, z którego wynika, że sztuczna inteligencja może pomóc nam pracować mniej.

Kalkulacje Autonomy opierają się na oszacowanym przez Goldman Sachs 1,5-proc. rocznym wzroście produktywności dzięki AI i danych z amerykańskiej Occupational Information Network. W raporcie przeanalizowano dwa scenariusze. Z pierwszego z nich wynika, że dzięki sztucznej inteligencji 8,8 mln pracowników w Wielkiej Brytanii, czyli 28 proc. siły roboczej kraju, do 2033 roku mogłoby skrócić swój tydzień pracy z 44 do 32 godzin tygodniowo. Dotyczy to zwłaszcza pracowników z Londynu, Elmbridge i Wokingham. Będzie to oczywiście możliwe dlatego, że sztuczna inteligencja wykona dużo zadań za pracowników z najróżniejszych branż.

fot. Marvin Meyer

Drugi ze scenariuszy przeanalizowanych przez Autonomy mówi, że 88 proc. siły roboczej w Wielkiej Brytanii, czyli aż 27,9 mln pracowników, mogłoby pracować o 10 proc. mniej, gdyby w ich firmach zaczęto korzystać z LLM, czyli dużych modeli językowych.

Nasze badania wnoszą świeże spojrzenie do debat temat tego, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję w dobrym celu – mówi Will Stronge z Autonomy. – Krótszy tydzień pracy to najbardziej namacalny sposób zapewnienia, że ​​sztuczna inteligencja przyniesie korzyści zarówno pracownikom, jak i firmom. Jeśli sztuczna inteligencja ma zostać sprawiedliwie wdrożona w całej gospodarce, powinna zapoczątkować nową erę czterodniowego tygodnia pracy dla wszystkich.

Zdaniem autorów raportu polityka ograniczająca godziny pracy mogłaby pomóc rządom w ominięciu powszechnego bezrobocia, którym mogłoby zaowocować wprowadzenie AI na szeroką skalę.

Badanie to stara się wykazać, że wykorzystanie pełnego potencjału technologii może nie tylko poprawić praktyki pracy, ale także równowagę między życiem zawodowym a prywatnym – podkreśla Stronge.

Tekst: NS
Zdjęcie główne: Gerard Siderius/Unsplash

FUTOPIA