Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Jak tworzyć miasta przyjazne dla najmłodszych mieszkańców?

Aktywne zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych społeczności jest kluczem do istnienia zrównoważonych, inkluzywnych i bezpiecznych środowisk.
.get_the_title().

Miasta, w których dziś żyjemy, powstały w dużej mierze w oparciu o zasady sprzed dziesiątek lat, opracowane głównie przez dorosłych mężczyzn, którzy rzadko brali pod uwagę potrzeby zarówno kobiet, jak i młodszych mieszkańców.

Tymczasem aktywne zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych społeczności jest kluczem do istnienia zrównoważonych, inkluzywnych i bezpiecznych środowisk.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby wdrażać w przestrzeniach miejskich działania ukierunkowane na młodych. Na szczęście przykładów planowania miejskiego z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych jest coraz więcej, co daje nadzieję na to, że powszechnym do naśladowania przez urbanistów modelem stanie się na przykład Wiedeń (o wiedeńskim sposobie na miasto egalitarne płciowo pisaliśmy już kiedyś tu).

Zdjęcie: UN Habitat

Ciekawym projektem jest inicjatywa powstała w ramach współpracy UN-Habitat i Fundacji Block by Block w Wietnamie. Z pomocą lokalnych władz w dziesięciu miastach powstały mobilne place zabaw zbudowane z materiałów pochodzących z recyklingu. Pojawiły się one w gęsto zaludnionych przestrzeniach – dzieci mają więc do nich łatwy dostęp, a rodzice mogą obserwować je z okien podczas zabawy. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i integracji społecznej, a także promocję aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Zdjęcie: UN Habitat

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji i organizacja Leading Youth, Sport & Development też wykorzystały sport do promowania interakcji społecznych oraz integracji migrantów, tworząc boiska do koszykówki na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Togo. Spotykają się tam nastoletni przedstawiciele różnych grup etnicznych, aby grać i uczyć się razem w bezpiecznej przestrzeni publicznej.

Zdjęcie: UN Habitat

Collaborative Media Advocacy Platform, która skupia się na zmarginalizowanych społecznościach miejskich, uruchomiła natomiast w Nigerii projekt Human City – sterowaną przez społeczność inicjatywę w zakresie architektury, planowania miejskiego i praw człowieka, która umożliwia młodym mieszkańcom zbieranie i dzielenie się informacjami o swoich dzielnicach w celu współpracy z urbanistami.

Dzięki takim działaniom dzieci stają się bardziej świadomymi obywatelami, mogą przekonać się, że ich głos ma wpływ na rzeczywistość i mają szansę zmienić kształt swojego otoczenia.

Czas teraz na przykład z Europy! Przy okazji tegorocznego Dnia Kobiet UN-Habitat i Global Utmaning, szwedzki niezależny think tank, uruchomiły HerCity – platformę, która stawia dziewczęta w pozycji ekspertek w tworzeniu bardziej inkluzywnych, równych i zrównoważonych miast i społeczności. Inicjatywa udostępnia swoją metodologię i narzędzia działaczom miejskim na całym świecie, aby wspierać miasta we włączaniu dziewcząt do uczestnictwa w tworzeniu długoterminowych strategii.

Zdjęcie główne: UN Habitat
Tekst: AD

FUTOPIA