Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Amsterdam wprowadza obowiązkowy rejestr kamer monitoringu miejskiego i innych czujników

Prywatne firmy, instytucje badawcze i organizacje rządowe w Amsterdamie są teraz zobowiązane do zgłaszania lokalizacji umieszczanych w przestrzeni publicznej czujników zbierających informacje.
.get_the_title().

Szczegółowe lokalizacje czujników umieszczane są na dostępnej publicznie internetowej mapie. Dzięki temu mieszkańcy miasta mają mieć lepszy wgląd w to, gdzie i jakie dane na ich temat zbierane są przez kamery monitoringu, czujniki jakości powietrza i ruchu, liczniki energii i inteligentne billboardy. Mapa pokazuje rodzaj czujnika i jego właściciela oraz informuje, czy zebrane dane osobowe są przetwarzane.

Władze miasta są zdania, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, gdzie i kiedy gromadzone są na ich temat informacje – rejestr czujników i obowiązek raportowania pomagają w budowaniu tej świadomości.

Jest to jedno z 18 działań wdrażanych w ramach Amsterdamskiej Strategii Danych. Wymóg dotyczy nie tylko nowych czujników, ale także tych, które są już zainstalowane w mieście, w tym czujników mobilnych. Czujniki, które nie zostaną zgłoszone do 1 czerwca 2022 roku, mogą zostać usunięte przez miasto na koszt właściciela. Obowiązek zgłaszania czujników jest częścią nowych przepisów uchwalonych niedawno przez amsterdamską radę miasta. Prywatne czujniki, takie jak inteligentne dzwonki do drzwi oraz czujniki służące do śledzenia i utrzymania porządku publicznego, nie muszą być zgłaszane. Do tych ostatnich należą na przykład kamery policyjne.

Zdjęcie: Matthew Henry / Unsplash

W zeszłym roku Helsinki i Amsterdam były pierwszymi miastami, które uruchomiły rejestry sztucznej inteligencji, wyszczególniające wykorzystywane systemy AI, w tym informacje o zbieranych danych, ich przetwarzaniu i o tym, czy narzędzia są nadzorowane przez człowieka. Podobny system krajowy, częściowo inspirowany tym rozwiązaniem, zostanie wkrótce wprowadzony w ramach pilotażu w Wielkiej Brytanii.

Wraz z zajmującą się projektowaniem inteligentnych miast firmą Tapp Amsterdam opracował także własną, skoncentrowaną na ochronie prywatności technologię monitorowania tłumu, która została udostępniona do bezpłatnego wykorzystania przez inne miasta.

Miastu bardzo trudno jest określić, w jaki sposób zapewniona jest prywatność, jeśli nie wiadomo, jak działa technologia, która za tym stoi – mówi Boen Groothoff, kierownik projektu inteligentnej mobilności w amsterdamskim Głównym Biurze Technologicznym. – Kiedy więc opracowujesz ją samodzielnie, masz większą kontrolę, że zapewniona jest etyka i prywatność.

Zdjęcie główne: Jürgen Jester / Unsplash
Tekst: AD

SPOŁECZEŃSTWO