Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Chiny rozważają ulgi podatkowe dla firm z większą liczbą kobiet

Pomysł ma na celu zachęcenie firm do zatrudniania pracownic i walkę z dyskryminacją kobiet w ciąży oraz młodych matek.
.get_the_title().

Członkowie Krajowego Kongresu Ludowego już w 2019 roku zaproponowali wprowadzenie praktyk wspierania kobiet w miejscu pracy i zachęcania firm do zatrudniania większej liczby pracownic. Narzędziem tej inicjatywy mają być ulgi podatkowe oraz dotacje. Temat pojawił się ponownie na początku tego roku. Odpowiedź Państwowej Administracji Podatkowej pojawiła się 27 lipca – chiński urząd podatkowy zbada możliwość wprowadzenie takiego rozwiązania.

Według ankiety przeprowadzonej w 2020 r. przez agencję rekrutacyjną Zhilian Zhaopin, w której wzięło udział ponad 65 tys. osób, około połowa ankietowanych kobiet stwierdziła, że ​​zajmuje stanowiska niskiego szczebla, w porównaniu z 31% pracowników płci męskiej. Niewielki odsetek kobiet zajmował stanowiska na średnich lub wyższych szczeblach zarządzania.

Praktyki chińskich firm często nie są przychylne dla kobiet. Pracodawcy dyskwalifikują przyszłe młode matki na etapie rekrutacji, albo zwalniają kobiety w ciąży, aby zaoszczędzić wydatki.

Z tego powodu wiele kobiet opóźnia swoją decyzję o posiadaniu dziecka. Ten argument zaczął martwić również chiński rząd, ponieważ wskaźniki małżeństw i urodzeń sukcesywnie spadają, a populacja coraz bardziej się starzeje. Wprowadzenie ulg podatkowych ma przede wszystkim zachęcić kobiety do rodzenia dzieci.

Akson/ Unsplash.com

Pozostaje jednak pytanie, czy obniżenie podatku może pokryć koszty firmy związane z zatrudnianiem młodych matek.

Chińska polityka planowania rodziny kładzie w tym momencie mocny nacisk na zachęcanie młodych małżeństw do posiadania dzieci. W lipcu władze ogłosiły wprowadzenie różnych programów finansowych, mających na celu obniżenie kosztów związanych z porodem i edukacją oraz oferowanie parom większego wsparcia, w tym odliczanie opłat za opiekę nad dziećmi w wieku poniżej trzech lat od indywidualnego podatku dochodowego.

Odpowiadając na propozycję z 2019 r., chińskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych stwierdziło, że odsetek kobiet pracujących w różnych branżach jest bardzo zróżnicowany, co utrudniłoby sprawiedliwe przydzielanie ulg podatkowych, należałoby wziąć pod uwagę rodzaj pracy i wynagrodzenia pracownic. Niektórzy obawiają się też, że może to prowadzić do uchylania się od płacenia podatków, ponieważ firmy celowo będą zatrudniać wiele pracownic, płacąc im absolutne minimum.

Zdjęcie główne: Mimi Thian/ Unsplash.com
Tekst: Marta Zinkiewicz

SPOŁECZEŃSTWO