Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Ci, którzy przypisują codzienne zdarzenia siłom nadprzyrodzonym, mają większe szanse na znalezienie sensu w swoim życiu

Badania na ten temat ukazały się ostatnio w The Journal of Positive Psychology.
.get_the_title().

Dążenie do zrozumienia swojego otoczenia jest nieodłączną częścią ludzkiej natury. Istnieją różne metody osiągnięcia tego celu, z których każda ma znaczące konsekwencje psychologiczne. Ludzie starają się zidentyfikować przyczyny różnych zdarzeń – to proces powszechnie znany jako rozwijanie atrybucji przyczynowych. Takimi atrybutami mogą być czynniki nadprzyrodzone, jak np. Bóg, duchy, anioły, demony, diabeł itp., oraz siły bezosobowe – los, przeznaczenie, karma czy nadprzyrodzone szczęście.

Wielu badanych przyznało, że wierzy w istnienie Boga, diabła lub demonów.

Wiara w Boga wiązała się u nich z lepszym samopoczuciem. Z kolei przekonanie o tym, że siły nadprzyrodzone mają udział w kreowaniu biegu naszego życia, wzmocniło postrzeganie sensu życia. W tym badaniu ‘sens życia’ obejmuje kilka aspektów, w tym posiadanie celu w życiu, poczucie, że czyjeś życie jest znaczące oraz postrzeganie życia jako przewidywalnego i spójnego. Stwierdzono, że sens życia jest związany zarówno ze zdrowiem psychicznym, jak i fizycznym.

Unsplash.com

Aby zbadać związek między codziennym przypisywaniem sprawczości Bogu lub diabłu/demonom a sensem życia, zaangażowano 75 studentów studiów licencjackich ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy zostali poproszeni o zastanowienie się nad różnymi rzeczami, które dzieją się podczas ich typowego dnia i zapytani, w jakim stopniu zazwyczaj przypisują odpowiedzialność za taki bieg zdarzeń Bogu lub diabłu/demonom. Dodatkowo, studenci codziennie musieli odpowiadać na pytanie, jak oceniają dziś swoje poczucie sensu w życiu.

Uczestnicy wypełniali również kwestionariusze, które służyły do pomiaru ogólnego zaangażowania religijnego i tendencji do przypisywania sprawczości Bogu i diabłom czy demonom.

Wyniki badania wskazały na to, że te osoby, które przypisywały Bogu zasługę za pozytywne wydarzenia, miały wyższe poczucie sensu życia przez całe badanie, nawet po uwzględnieniu innych atrybucji, poziomu religijności i towarzyszących im emocji.

Autorzy badania przyznają, że ich praca jest jednak nieco ograniczona. Na przykład osoby żyjące w różnych kręgach kulturowych i praktykujące różne religie mogłyby w podobnym badaniu uzyskać inne wyniki.

Podsumowując, badanie to sugeruje, że nadprzyrodzone atrybucje mogą nadawać znaczenie zwykłym wydarzeniom, wzmacniając poczucie sensu życia, niezależnie od tego, czy myślimy o działaniach Boga czy diabła.

Tekst: MZ

SPOŁECZEŃSTWO