Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Dzieci powinny otrzymywać nazwiska obu rodziców, nie tylko ojca

Takie orzeczenie wydał włoski odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego. Czy to koniec tradycji nadawania noworodkom nazwiska ojca?
.get_the_title().

Patriarchalna tradycja nadawania dzieciom jedynie nazwiska ojca jest praktykowana w Europie od wieków. Należy tutaj zwrócić uwagę na rolę, jaką faktycznie odgrywało nazwisko w społeczności.

’Imię rodu’ decydowało o przynależności jednostki i jej tożsamości, było automatycznie przejmowane przez żonę oraz nadawane dziecku po narodzinach.

Choć automatyczne przyjmowanie nazwiska męża przez żonę jest od jakiegoś czasu wyraźnie krytykowane, bo w oczywisty sposób kojarzone jest z uznawaniem kobiety za własność męża, zdaje się, że nadawanie nazwiska dziecku nie było do tej pory kwestionowane w sposób jednoznaczny.

Przyszli rodzice z pewnością spędzają długie godziny nad wyborem imienia ich potomka czy potomkini, jednak decyzja o wyborze nazwiska nie jest równie oczywistym problemem.

Niedawno włoski Trybunał Konstytucyjny wydał jednak orzeczenie, które może stać się precedensem w tej sprawie. Według niego obecnie funkcjonująca praktyka nadawania dziecku jedynie nazwiska ojca, jest przejawem 'dyskryminacji i może być krzywdząca dla tożsamości dziecka’.

Od tej pory dzieci będą otrzymywać nazwiska obojga rodziców, w wybranej przez nich kolejności. Według decyzji włoskiego Trybunału opiekunowie będą mieli również możliwość nadania dziecku tylko jednego nazwiska, które będzie mogło również należeć do żony.

Orzeczenie, zanim wejdzie w życie, wymaga jeszcze odpowiedniej legislacji przyjętej przez parlament. Proces skomentowała włoska ministra rodziny, Elena Bonetti, zaznaczając, że parlament w pełni poprze decyzję Trybunału. – Dziś uznajemy równe prawa i równą odpowiedzialność obojga rodziców. Orzeczenie potwierdza, że tylko możliwość wyboru [nazwiska] będzie zgodna z naszą konstytucją. Wierzę, że pełna równość płci jest jedną z podstawowych wartości kształtujących społeczeństwo demokratyczne – tłumaczy.

Jedna z włoskich parlamentarzystek nazwała dotychczasową tradycję 'ostatnim bastionem patriarchalnego prawa rodzinnego’. Cecilia D’Elia zapewnia, że od teraz 'matki otrzymają taką samą godność, co ojcowie’.

Wciąż nie znamy jednak szczegółów pracy parlamentu nad nową legislacją.

Tekst: WK
Zdjęcie główne: Edi Libedinsky/Unsplash

SPOŁECZEŃSTWO