Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Im bardziej religijny kraj lub stan, tym większa różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami

Najnowsze badania przeprowadzone przez Traci Sitzmann, profesor na Uniwersytecie w Kolorado oraz Elizabeth Campbell, profesor na Uniwersytecie w Minnesocie, dowiodły zależności między różnicą w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn a religijnością danego kraju. Zbadano także, skąd bierze się ta korelacja.
.get_the_title().

W badaniach przestudiowano informacje ze 140 krajów na świecie – w państwach, w których obywatele odpowiadali twierdząco na pytanie, czy religijność jest ważna w ich codziennym życiu, pojawiła się większa przepaść w zarobkach między kobietami a mężczyznami.

Kraje najbardziej religijne odnotowywały o 29 proc. większą różnicę płacową od krajów najmniej religijnych.

Podobna zależność miała miejsce w USA, gdzie różnica w wynagrodzeniach była o 8 proc. większa w stanach ocenianych jako najbardziej wierzące, takich jak Mississippi, Alabama czy Dakota Południowa. Taki efekt miał miejsce miejsce wśród wszystkich wielkich wyznań świata.

Zdj: thriveglobal.com

Według Sitzmann i Campbell powodem tej sytuacji jest przede wszystkim przywiązanie do standardowego podziału ról społecznych, które jest utwierdzane przez wyznania. W społeczeństwach religijnych pojawia się większy nacisk na rolę kobiet jako matek. Kobiety posiadają więcej dzieci, a konieczność zajęcia się rodziną i obowiązkami domowymi, która na nie spada, utrudnia pracę w pełnym wymiarze godzin. Religie utwierdzają także obraz mężczyzn w pozycjach władzy, podczas gdy od kobiet wymaga się podporządkowania autorytetowi.

Sitzmann zwraca uwagę na to, że nawet progresywny w swoich poglądach papież Franciszek powiedział, że “drzwi są zamknięte” dla kobiet, które chciałyby zostać księżmi.

Przekłada się to na negatywny stereotyp, tłumaczący niską reprezentację kobiet na wyższych stanowiskach.

Źródło zdjęcia: tamiubsm.com

Sitzmann i Campbell przeprowadziły także pewien eksperyment, aby upewnić się o roli religii w różnicach płacowych. Poprosiły 91 uczestników doświadczenia o przydzielenie wynagrodzenia pracownikom na podstawie ocen ich wyników. Wszyscy uczestnicy zobaczyli te same oceny, ale w jednym przypadku ocenianym pracownikiem był mężczyzna, a w drugim kobieta. Przed obejrzeniem recenzji, część uczestników zobaczyła opis firmy jako opartej na religijnych wartościach, a pozostali zobaczyli opis, który koncentrował się na zaangażowaniu firmy w komunikację i społeczność.

Wyniki eksperymentu pokazały, że uczestnicy, którzy myśleli, że pracują dla firmy religijnej przydzielali o 3 proc. więcej wynagrodzenia więcej męskiemu pracownikowi.

Z kolei uczestnicy przekonani, że pracują dla organizacji świeckiej, przydzielali o 6 proc. wynagrodzenia więcej pracownikowi żeńskiemu. Co ciekawe, nierówność płacowa w firmie religijnej znikała, kiedy dodawano informację o tym, że jedną z wartości firmy jest zaangażowanie kobiet, a firma prowadzi ścisłą politykę przeciwko napastowaniu seksualnemu.

Badania Sitzmann i Campbell o zależności między różnicami płacowymi a religijnością nie są pierwszymi badaniami wykonanymi w tym temacie. W 2016 roku Travis Wiseman z Mississippi State University oraz Nabamita Dutta z Uniwersytetu w Wisconsin także badali relację między wiarą w Boga i zaangażowaniem w działalność religijną a wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn, dochodząc do podobnych wniosków – czynniki kulturowe odgrywają ważną rolę w kwestii różnic zarobkowych, a przekonania religijne kształtują interakcje społeczne, a przez to i ekonomię.

Zdjęcie główne: thenewdaily.com.au
Tekst: KW

SPOŁECZEŃSTWO