Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Jak religijność wpływa na życie seksualne człowieka?

Badanie opublikowane w 'Journal of Sex Research' dowiodło, że religijność i duchowość mają szczególny wpływ na nasze życie erotyczne.
.get_the_title().

Amerykańscy naukowcy tym razem postanowili przyjrzeć się bliżej aktywności seksualnej młodych dorosłych, szukając związku z deklarowaną duchowością. 353 heteroseksualne osoby w wieku od 17 do 29 lat wypełniły przekrojowe badanie kwestionariuszowe. Wyniki opublikowane w ’Journal of Sex Research’ wykazały istotne powiązania pomiędzy deklarowaną duchowością, religijnością a liczbą partnerów seksualnych i częstotliwością uprawiania seksu.

Zbierając wrażliwe dane, badacze wzięli pod uwagę czas inicjacji seksualnej, liczbę partnerów seksualnych, częstotliwość uprawiania seksu, udział w seksie grupowym, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających poprzedzające aktywność seksualną, seks bez antykoncepcji lub prezerwatywy, seks z pracownicą seksualną i seks za zgodą bez znajomości statutu chorobowego partnera. Choć liczba i tematyka zmiennych w badaniu jest niezwykle fascynująca, to finalnie badacze skupili się na trzech wymiarach: płeć, liczba partnerów i stosowanie prezerwatyw.

Wyniki badania potwierdziły, że tzw. 'osoby religijne’ nie mają tendencji do udziału w pozamałżeńskiej aktywności seksualnej.

Religijność, która uznawana jest za nieposkromioną siłę ograniczającą aktywność seksualną, potwierdziła powszechnie panującą opinię na swój temat. Cecha została powiązana z mniejszą liczbą życiowych partnerów oraz negatywnym nastawieniem do osób, które z tej przyjemności korzystają jeszcze przed ślubnym kobiercem lub poza małżeńskim łożem. W tym przypadku badacze podkreślili znaczenie działania 'kontroli społecznej’. Większość wyznań religijnych bezpośrednio zabrania albo pośrednio zniechęca do seksu pozamałżeńskiego.

Pragmatycznie rzecz biorąc, religijność pełni funkcję ochronną przed konsekwencjami podejmowanych seksualnych aktywności. Duchowość kieruje się bardziej obiektywną miarą wartości, postaw i zachowania niż religijność. Dla osób uduchowionych istotna jest fundamentalna jedność, poczucie więzi z innymi ludźmi i naturą. Wiara w połączenie, wzajemne powiązania, przepływy energii i dążenie do uzyskania harmonii prowadzi do przekonania, że intymność ma boską i transcendentną moc.

’Uduchowieni’ badani przypisywali aktom seksualnym cechy święte (np. błogosławieństwo czy świętość), przez co wyniki badań wykazały też zdecydowanie większą częstotliwość intymnych zbliżeń oraz przewagę liczby partnerów seksualnych.

W kwestii używania prezerwatyw religijność miała niewiele do powiedzenia. Nie udowodniono żadnego związku z tej kwestii, odpowiedzi nie były jednoznaczne. Natomiast wśród osób wierzących seks bez zabezpieczeń zdarza się znacznie częściej. Badacze wnioskują, że wynik jest spowodowany deklarowanym poczuciem większej jakości i poczucia bliskości podczas stosunku.

Badacze udowodnili i potwierdzili, że religijność bardzo mocno reguluje zachowania seksualne. Duchowość okazuje się dążeniem jednostki do odkrywania sensu, celu, więzi z sobą i innymi. Należy pamiętać, że potwierdzone hipotezy (często bardzo atrakcyjne) nie są sądem ostatecznym. Statystyka dla badaczy jest dziedziną świętą, ale też nieskończoną. Każde badanie otwiera wrota do kolejnych poszukiwań, dlatego nigdy nie należy trzymać się bezkrytycznie otrzymanych wyników, a raczej traktować je holistycznie, przy zachowaniu pełnej ciekawości.

Tekst: KK

SPOŁECZEŃSTWO