Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Każdego roku na świecie marnuje się 2,5 mld ton żywności. To 40 proc. produkcji

Mniej więcej połowa tracona jest na farmach, w tym w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ma to ogromny wpływ na klimat.
.get_the_title().

Raport opublikowany w ubiegłym tygodniu przez World Wildlife Fund i brytyjską sieć spożywczą Tesco (TSCDF) ujawnia, że ilość utraconej żywności jest prawie dwukrotnie większa od szacunków z 2011 roku przeprowadzonych przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ. Utrata żywności na farmach wynosi 1,2 mld ton, a kolejne 931 mln ton marnują sprzedawcy i konsumenci. Pozostała część jest tracona podczas transportu, przechowywania, produkcji i przetwarzania. Dane wskazują, że aż 40 proc. całej wyprodukowanej żywności pozostaje niezjedzone.

Marnotrawienie żywności odpowiada za 10 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych (wcześniej szacowano, że jest to 8 proc.). To równowartość dwukrotnej rocznej emisji wszystkich samochodów jeżdżących w USA i Europie.

’Produkcja żywności zużywa ogromne ilości ziemi, wody i energii, więc zmarnowana żywność znacząco wpływa na zmiany klimatu’ – czytamy w raporcie World Wildlife Fund i Tesco. Pomimo ogromnego wpływu na środowisko, zaledwie 11 krajowych planów węglowych przedłożonych przez 192 sygnatariuszy porozumienia paryskiego zawiera środki mające na celu rozwiązanie problemu utraty i marnotrawienia żywności.

Photo by no one cares on Unsplash.

Większość planów pochodzi od krajów afrykańskich zajmujących się stratami pożniwnymi, mimo że rolnictwo w krajach bardziej uprzemysłowionych, o wyższym poziomie mechanizacji, w stopniu większym niż wcześniej sądzono przyczynia się do marnotrawienia żywności.

Według raportu bogatsze kraje w Europie, Ameryce Północnej i Azji przyczyniają się do 58 proc. marnowanych zbiorów na całym świecie, mimo że zamieszkuje je tylko 37 proc. światowej populacji.

Jednak wysiłki zmierzające do ograniczenia marnotrawienia żywności w bogatszych krajach zwykle koncentrują się na handlu detalicznym i konsumpcji. ’Utrata żywności na etapie produkcji rolnej jest znaczącym, ale pomijanym miejscem marnowania żywności’ – czytamy w raporcie. Przyczyny marnotrawstwa obejmują brak łączności między rynkami a rolnikami, co może prowadzić do niedopasowania wielkości produkcji, rodzajów uprawianych roślin i terminów zbiorów.

Twórcy raportu wzywają rządy i przemysł spożywczy do wyznaczenia celów w zakresie ograniczania marnotrawienia żywności, pomiaru i raportowania odpadów oraz opracowania strategii rozwiązywania tego problemu w ramach operacji i łańcuchów dostaw.

Od lat wiemy, że straty i marnowanie żywności są ogromnym problemem, który można zminimalizować, co z kolei może zmniejszyć wpływ systemów żywnościowych na przyrodę i klimat – powiedział Pete Pearson, lider globalnej inicjatywy na rzecz utraty żywności i odpadów w WWF. – Ten raport pokazuje nam, że problem jest prawdopodobnie większy niż myśleliśmy.

Zdjęcie główne: Tomas Hertogh/Unsplash
Tekst: Miron Kądziela

SPOŁECZEŃSTWO