Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Liczba młodych portugalskich właścicieli domów zmniejszyła się o połowę w ciągu 20 lat

Powodem jest gwałtowny wzrost cen nieruchomości.
.get_the_title().

Nieco ponad ¼ Portugalczyków urodzonych po 1997 roku jest w stanie kupić swój pierwszy dom przed ukończeniem 25. roku życia. 20 lat temu takich osób było aż o 50 proc. więcej. Dla porównania, ok. 55 proc. osób urodzonych w latach 1977–1986 było już właścicielami domów w wieku 25 lat, a swoje pierwsze nieruchomości nabyli między końcem lat 90. a 2010 rokiem.

Powodem tego spadku są oczywiście ceny. Według Eurostatu rosną one od 2014 roku, ale wzrost nabrał szczególnie szybkiego tempa w ubiegłym roku, sięgając 12,6 proc. W drugim kwartale bieżącego roku ceny domów w Portugalii zajęły 4. miejscu w UE pod względem tempa wzrostu (8,7 proc.).

Mimo to liczba właścicieli domów w Portugalii nadal jest wyższa niż wynosi średnia w strefie euro.

Portugalski bank centralny przeanalizował również sytuację właścicieli domów w 2021 roku w oparciu o najnowsze dostępne dane. Dwa lata temu 70 proc. rodzin mieszkających w Portugalii było właścicielami nieruchomości, którą zamieszkiwało, 22 proc. ją wynajmowało, a 8 proc. znajdowało się w jeszcze innej sytuacji – mieszkało nieodpłatnie np. w mieszkaniu babci, dziadka czy krewnego. Obecnie odsetek Portugalczyków będących właścicielami nieruchomości wynosi 62 proc. To nadal więcej niż wynosi średnia w strefie euro.

Unsplash.com

W latach 2012–2020 ogólna liczba właścicieli domów spadła w całej UE, przy czym w Danii, na Cyprze, w Hiszpanii, na Litwie, w Finlandii i Bułgarii spadek wyniósł ponad 3 punkty procentowe. Związany był m.in. z coraz mniejszym udziałem młodych dorosłych i przedstawicieli grup o niskich dochodach w rynku. Co więcej, wiele młodych osób nie było w stanie w ogóle wyprowadzić się z domu rodzinnego ze względu na brak przystępnych cenowo opcji. Wiek, w którym co najmniej 50 proc. osób w UE mieszka poza domem rodzinnym, wzrósł od 2007 do 2019 roku z 26 do 28 lat .

W latach 2010–2019 Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Cypr, Belgia, Grecja i Irlandia stanęły w obliczu największego wzrostu liczby osób w wieku 25–34 lat mieszkających z rodzicami.

Jak sytuacja wygląda w Polsce? Zupełnie inaczej niż w Portugalii. Dane Eurostatu wskazują, że prawie połowa młodych Polek i Polaków, którzy wchodzą w dorosłe życie, nadal mieszka z rodzicami. Wielu nie wynajmuje mieszkań, a więc ich zakup tym bardziej nie wchodzi w grę. Jednak dane Eurostatu z 2021 roku pokazują, że w naszym kraju jedynie 13,2 proc. nieruchomości jest wynajmowanych. Pozostałe są własnością mieszkających w nich osób.

Tekst: MZ

SPOŁECZEŃSTWO