Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Londyn jest główną przyczyną nierówności w Wielkiej Brytanii. Dlaczego?

Ostatnie lata nie były łatwe dla Wielkiej Brytanii. Gospodarka nie jest w najlepszym stanie, a wyniki takich sektorów jak produkcja, budownictwo i rolnictwo skłaniają niektórych ekspertów do podejmowania tematu rosnącego ryzyka nadchodzącej recesji.
.get_the_title().

Wielka Brytania musi uporać się z licznymi wyzwaniami gospodarczymi, to jednak nie koniec problemów. Na wyspach rośnie poziom nierówności. Według prognoz współczynnik Giniego w tym kraju osiągnie on rekordową wysokość 40,8 proc. w latach 2027–2028. To wskaźnik nierówności społecznej, stosowany zazwyczaj do wyrażania nierównego rozkładu dóbr, zwłaszcza dochodu. Skala współczynnika Giniego wyrażona jest w procentach i zawarta w przedziale od 0 do 100. W 2022 roku dochód najbogatszych Brytyjczyków był ponad 12 razy większy niż dochód najbiedniejszych obywateli. Już od dawna istnieją wyraźne dowody na to, że nierówności są ostatecznie złe dla wszystkich członków społeczeństwa.

Kolejnym problemem jest niezrównoważenie geograficzne gospodarki Wielkiej Brytanii. Gdy John Burn-Murdoch, jeden z głównych reporterów Financial Times, sprawdził, na jakim poziomie byłaby brytyjska gospodarka, gdyby usunąć Londyn, okazało się, że nie jest dobrze. Wynik był niższy niż w przypadku Mississippi – stanu USA, który ma najniższy wynik. Gdyby nie poziom zatrudnienia i produkcji w Londynie, brytyjski standard życia byłby niższy o 14 proc.

Niektórzy komentatorzy sugerują, że te liczby podkreślają znaczenie Londynu dla Wielkiej Brytanii, a szczególnie jego dzielnicy finansowej.

Unsplash.com

Według danych City of London Corporation cały sektor usług finansowych i profesjonalnych w 2020 roku wygenerował prawie 100 mld funtów podatków. Wiele z tych firm ma siedzibę w mieście, które napędza brytyjską gospodarkę, generując rocznie ponad 85 mld funtów w produkcji. Wkład ten powinien zostać zrównoważony w stosunku do tego, co miasto ‘wyciąga’ z gospodarki brytyjskiej. Większość inwestycji dotyczy nieruchomości, infrastruktury i aktywów finansowych. Zamiast tego, można byłoby wspierać bardziej produktywne inwestycje w nowe przedsiębiorstwa i małe firmy.

Z pewnością Londyn jest mocno powiązany z pogłębiającymi się nierównościami w dochodach i wielkości majątku w Wielkiej Brytanii.

W 2022 roku Instytut Studiów Fiskalnych ostrzegł, że największy wzrost premii w Londynie od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku jeszcze bardziej pogłębi nierówności. To złożony problem, jednak mało kto zgadza się z tym, że rozwój bardziej sprawiedliwej gospodarki i społeczeństwa Wielkiej Brytanii wymaga znaczących zmian strukturalnych.

Tekst: MZ

SPOŁECZEŃSTWO