Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Młodzi mężczyźni nie chcą się umawiać z kobietami 'woke’

Mężczyźni czują się zagrożeni zmianami społecznymi, które podważają tradycyjne role płciowe, co prowadzi do większej niechęci do umawiania się z kobietami, które aktywnie wspierają te zmiany​.
.get_the_title().

Badania pokazują, że młode pokolenie jest coraz bardziej podzielone politycznie. Młode kobiety skłaniają się ku bardziej progresywnym poglądom, podczas gdy młodzi mężczyźni częściej przyjmują postawy konserwatywne. Ta ideologiczna przepaść wpływa na relacje między płciami, powodując, że mężczyźni mogą unikać umawiania się z kobietami, których poglądy znacznie różnią się od ich własnych​.

Kluczową rolę w tej polaryzacji odgrywają media społecznościowe, promując treści, które wzbudzają silne emocje i podziały.

Algorytmy platform takich jak TikTok, Instagram czy Twitter faworyzują kontrowersyjne treści, co może nasilać ideologiczne różnice między młodymi ludźmi. Ponadto, social media często wzmacniają istniejące przekonania użytkowników, co prowadzi do powstania „bańek informacyjnych”. Mężczyźni, którzy czują się marginalizowani przez współczesne dyskursy na temat równości płci, często zwracają się ku wpływowym postaciom głoszącym antyfeministyczne poglądy. Postacie takie jak Andrew Tate czy Jordan Peterson zdobywają popularność, promując bardziej tradycyjne role płciowe i krytykując ruchy feministyczne. Tacy influencerzy mogą wpływać na postawy młodych mężczyzn wobec kobiet identyfikujących się jako „woke”​.

Kobiety coraz częściej osiągają wyższe stopnie edukacji i zajmują kluczowe stanowiska w miejscu pracy, co może wpływać na dynamikę relacji płciowych.

Mężczyźni mogą czuć się zagrożeni zmianami społecznymi, które podważają tradycyjne role płciowe, co prowadzi do większej niechęci do umawiania się z kobietami, które aktywnie wspierają te zmiany​. Ta rosnąca polaryzacja może mieć długotrwałe konsekwencje dla społeczeństwa, wpływając na stabilność związków i dynamikę rodzinną. Jeśli młodzi mężczyźni i kobiety będą coraz mniej skłonni do nawiązywania relacji ze względu na różnice ideologiczne, może to prowadzić do dalszego podziału społecznego i problemów demograficznych.

SPOŁECZEŃSTWO