Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Na jakie świadczenia socjalne może liczyć imigrant z Syrii w Niemczech w 2024 roku?

Dla dorosłych singli, ubiegających się o azyl świadczenie socjalne wynosi teraz 502€ miesięcznie, dla małżonków 451€, a dla dzieci w wieku od 14 do 17 lat 420€. Dzieci w wieku od 6 do 13 lat otrzymują 348€, a te poniżej 6 roku życia 318€ miesięcznie​.
.get_the_title().

W 2024 roku Niemcy kontynuują reformę systemu wsparcia dla osób ubiegających się o azyl, wprowadzając zarówno zaostrzenia w dostępie do niektórych świadczeń, jak i nowe możliwości integracji z rynkiem pracy, co ma na celu poprawę zarówno sytuacji imigrantów, jak i odpowiedź na potrzeby lokalnego rynku pracy. Po reformie prawa, które weszło w życie na początku 2023 roku, wysokość świadczeń finansowych została zwiększona.

Dla dorosłych singli wynosi teraz 502€ miesięcznie, dla małżonków 451€, a dla dzieci w wieku od 14 do 17 lat 420€. Dzieci w wieku od 6 do 13 lat otrzymują 348€, a te poniżej 6 roku życia 318€ miesięcznie​.

Beneficjenci międzynarodowej ochrony są uprawnieni do otrzymywania świadczeń socjalnych na takim samym poziomie jak obywatele niemieccy. Z kolei we Francji imigranci ubiegający się o azyl w tym kraju mogą otrzymać 343,50 euro miesięcznie na pokrycie podstawowych potrzeb, a także korzystają z darmowego ubezpieczenia zdrowotnego podczas trwania procesu oceny wniosku o azyl. Dodatkowo, Francja zapewnia wsparcie mieszkaniowe dla osób ubiegających się o azyl w ramach około 300 projektów mieszkaniowych przeznaczonych dla azylantów na terenie kraju.

W odpowiedzi na potrzeby zarządzania świadczeniami, Niemcy przechodzą na system kart płatniczych zamiast wypłat gotówkowych dla osób ubiegających się o azyl.

Umożliwia to kontrolę nad wydatkami i zapobiega transferowi środków poza kraj. Karty te są doładowywane miesięcznie i można ich używać do płatności w supermarketach, ale nie pozwalają na wypłaty gotówki. Osoby ubiegające się o azyl otrzymają niższe świadczenia w pierwszych trzech latach pobytu w Niemczech, zanim uzyskają pełne prawo do regularnych świadczeń socjalnych. Osoby mieszkające w państwowych ośrodkach będą miały także potrącane koszty za żywność z otrzymywanych świadczeń.

Niemcy planują ułatwić imigrantom dostęp do rynku pracy poprzez wprowadzenie systemu punktowego, który ocenia kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka niemieckiego. Ma to na celu przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników i ułatwienie im szukania pracy na miejscu​

SPOŁECZEŃSTWO