Nieposłuszne dzieci zarabiają więcej, kiedy dorosną

Jeśli “trudne” to w przypadku twojego dziecka eufemizm, mamy dobrą wiadomość. Uparte, zbuntowane maluchy lepiej radzą sobie na rynku pracy, kiedy dorosną i mają wyższe dochody niż ich grzeczni rówieśnicy.
.get_the_title().

Dzieci w wieku szkolnym nadal uczy się, że aby odnieść sukces, muszą przestrzegać zasad i słuchać tego, co mówią dorośli. Czy to rzeczywiście dobra rada? Niekoniecznie.

Z długofalowych badań wynika, że zbuntowane i uparte dzieci, które głośno wyrażały swoje zdanie i manifestowały niezadowolenie, dziś zarabiają więcej niż ich posłuszni rówieśnicy.

Żeby zbadać zależność między cechami osobowości i zachowaniem dzieci a ich późniejszym sukcesem zawodowym, naukowcy sięgnęli po archiwalne dane z luksemburskiego badania MAGRIP przeprowadzonego w 1968 roku. Badanie dostarczyło obszernych informacji na temat ówczesnych szóstoklasistów – ich poziomu inteligencji (IQ), pochodzenia, statusu społeczno-ekonomicznego rodziców. Zarówno dzieci, jak i ich dorośli – rodzice, nauczyciele – odpowiadali również na pytania dotyczące codziennych uczuć, myśli i nawyków w odniesieniu do życia szkolnego oraz domowego. Nauczyciele dzielili się opiniami na temat uczniów, oceniali ich uważność (dzisiaj chętniej nazywaną mindfulness) i chęć do nauki, ale też z drugiej strony – skłonność do łamania zasad i przeciwstawiania się rodzicom. Ponad czterdzieści lat później, inny zespół badaczy dotarł do 745 uczestników z tej oryginalnej próby – teraz już dorosłych w średnim wieku – i pozbierał informacje o ich edukacji, osiągnięciach naukowych i zawodowych.

Fot. Jackson Simmer/ Unsplash

Okazało się, że nie współczynnik inteligencji czy wyniki w nauce, ale brak pokory był najlepszym predyktorem do uzyskania wysokich dochodów w przyszłości.

Obok skłonności dziecka do łamania zasad i buntu, pozytywną korelację z wyższymi dochodami zauważono również w przypadku poczucia odpowiedzialności i uważności. Sami badacze byli zaskoczeni wynikiem, ale trzeba przyznać, że podane przez nich w “Journal of Developmental Psychology” możliwe uzasadnienia tej zależności mają sens. „Można by założyć, że uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w skali przekory, osiągają wyższe dochody, ponieważ są bardziej skuteczni podczas czynności krytycznych dla zarobków, takich jak negocjowanie wynagrodzeń lub podwyżek. Innym wyjaśnieniem może być to, że osoby o większej skłonności do łamania zasad i nieposłuszeństwa wobec władzy rodzicielskiej mają również wyższy poziom gotowości do obrony własnych interesów i celów, co jest cechą, która prowadzi do korzystniejszych wyników indywidualnych” – napisali autorzy. Jeszcze innym wytłumaczeniem może być fakt, że osoby łamiące reguły cenią konkurencję bardziej niż relacje międzyludzkie, a zatem nie boją się rozwijać własnych zainteresowań w stosunku do innych.

Fot. Kadr z filmu „Baby geniuses”

Tak czy inaczej, wygląda na to, że nieugięty charakterek będą dobrze służyć twojemu dziecku w późniejszym życiu. Ale oczywiście istnieje również inna, nieco mniej optymistyczna możliwość. „Nie możemy wykluczyć, że osoby, które są skłonne do łamania zasad, otrzymują wyższe wynagrodzenie, ponieważ częściej postępują nieetycznie” – podsumowali autorzy.

Tekst: AvdB

SPOŁECZEŃSTWO