Nowe badanie dowiodło, że dzieci potrafią pokonać AI w wykonywaniu podstawowych zadań

Eksperyment wykazał, że sztucznej inteligencji brakuje innowacyjności.
.get_the_title().

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zbadali innowacyjne wykorzystanie narzędzi przez dzieci i technologię AI. – Innowacyjność narzędziowa obejmuje projektowanie nowych narzędzi od podstaw oraz odkrywanie i wykorzystywanie starych narzędzi w celu rozwiązywania coraz to nowszych zadań – wyjaśniają badacze.

Okazało się, że dzieci, w przeciwieństwie do AI, wykazały się innowacyjnością w rozwiązywaniu postawionych im problemów.

W jednym z głównych eksperymentów poproszono badanych o narysowanie koła. Otrzymali oni niekonwencjonalne narzędzia pomocnicze: linijkę i czajnik. Badanie wykazało, że 85 proc. dzieci dokonało dobrego wyboru – postanowiło skorzystać z czajnika jako prowizorycznego szablonu i odrysować od niego idealne koło. Tymczasem sztuczna inteligencja postawiła na linijkę. Powodem jej decyzji było zaprogramowane skojarzenie linijki z narzędziem do rysowania kształtów, podczas gdy czajnik kojarzył się jej jedynie z robieniem herbaty.

dziecko /fot. Natalie Bond, pexels.com
fot. Natalie Bond/pexels.com

Odkrywanie nowych funkcji w narzędziach codziennego użytku nie polega na znajdowaniu powiązań z innymi przedmiotami – tłumaczą naukowcy. – Chodzi raczej o docenienie bardziej abstrakcyjnych analogii i związków przyczynowych między obiektami, które niekoniecznie należą do tej samej kategorii.

Dzieci okazały się pełne ciekawości, aktywniejsze i bardziej zmotywowane wewnętrznie niż modele sztucznej inteligencji – podsumowali badacze.

Naukowcy są zdania, że wyniki ich badania umocniły pogląd, że chociaż AI została w dużej mierze zaprojektowana na podobieństwo ludzkiego mózgu, jej procesy rozumowania zasadniczo różnią się od tych, które zachodzą w naszych głowach.

Zdjęcie główne: Pragyan Bezbaruah/Pexels.com
Tekst: OP

SPOŁECZEŃSTWO