Nowe badanie potwierdza: wielu dorosłych bez żalu decyduje się na życie bez dzieci

Coraz więcej naukowców chce zrozumieć i opisać to, dlatego tak wiele par decyduje się na nieposiadanie dzieci.
.get_the_title().

Dziesiątki czy nawet setki lat temu większość dorosłych par miała dzieci z wyboru lub z powodu innych okoliczności. Jednak w ostatnim czasie coraz większa liczba osób świadomie wybiera życie bez dzieci. W niedawnym badaniu naukowcy z Michigan State University potwierdzili, że mniej więcej co piąty dorosły mieszkaniec stanu Michigan, czyli ponad 1,6 mln osób, świadomie decyduje się na brak potomstwa. Populacja stanu Michigan jest podobna do ogółu społeczeństwa Stanów Zjednoczonych pod względem wieku, rasy, wykształcenia, dochodów i poglądów politycznych. Odkrycie to, ściśle pokrywające się z wcześniejszymi szacunkami, sugeruje więc, że znaczna część populacji opowiada się za stylem życia bez dzieci. To z kolei skłoniło naukowców do zbadania przyczyn tej decyzji oraz tego, czym te osoby różnią się od rodziców oraz jak są postrzegane w społeczeństwie.

Naukowcy skupili się przede wszystkim na wyraźnym rozróżnieniu tych osób, które nie chcą i tych, które nie mogą mieć dzieci.

Badacze odkryli, że 20,94 proc. dorosłych mieszkańców stanu Michigan identyfikuje się jako osoby bezdzietne, co oznacza, że nie mają i nie chcą posiadać dzieci biologicznych lub adoptowanych. Grupa ta ustępuje pod względem liczebności jedynie rodzicom, którzy stanowią 52,79 proc. populacji. Pozostałe grupy, np. osoby planujące mieć dzieci w przyszłości, niezdecydowane o posiadaniu dzieci lub pragnące – ale niemogące – mieć dzieci, były znacznie mniejsze.

Unsplash.com

Celem badania było również ustalenie, jakie grupy demograficzne najczęściej nie chcą mieć dzieci. Okazało się, że to biali mężczyźni. Liczba bezdzietnych dorosłych nie różniła się istotnie w zależności od wieku, wykształcenia czy dochodów. Sprawdzono również, kiedy najczęściej zapadała decyzja o bezdzietności. Okazało się, że większość dokonała tego wyboru w najlepszym okresie rozrodczym – jako nastolatki lub dwudziestolatkowie. Podważa to powszechne przekonanie, że bycie bezdzietnym to decyzja podejmowana w późniejszym etapie życia.

Badanie nie wykazało również, że osoby, które decydowały się na życie bez dzieci, później żałowały swojej decyzji.

Starsi bezdzietni dorośli nie odczuwają większego ‘żalu życiowego’ niż starsi rodzice. Okazało się też, że rodzice na ogół darzyli cieplejszymi emocjami innych rodziców niż dorosłych bezdzietnych. To odkrycie wskazuje na faworyzowanie wewnątrzgrupowe, które istnieje wśród rodziców.

Tekst: MZ

SPOŁECZEŃSTWO