Odmawianie kobietom aborcji przyczynia się do ich późniejszej biedy – dowodzą badania

Kobiety, którym odmówiono dostępu do aborcji, są później w dużo gorszej sytuacji socjoekonomicznej. Pozostają bez pracy, bez partnera oraz zagrożone są skrajnym ubóstwem – możemy przeczytać w badaniach opublikowanych w American Journal of Public Health.
.get_the_title().

Jak pokazują badania, ewentualne utrudnienie dostępu do aborcji może w przyszłości zaboleć głównie najbiedniejszych. O powód aborcji zapytano ponad 1000 kobiet, wśród najczęściej wymienianych pojawiały się przyczyny finansowe, m.in. brak pieniędzy czy bezrobocie partnera. Opublikowane w American Journal of Public Health badanie pozwala również sądzić, że odmowa aborcji szkodzi biednym wcale nie dlatego, że to właśnie oni najczęściej decydują się na zabiegi, a dlatego, że brak uzyskanej zgody na usunięcie ciąży powoduje długoterminowe konsekwencje.

Diana Greene Foster z działu ginekologii Brixby Center for Global Reproductive Health na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco przeprowadziła pierwsze w USA badanie, które analizowało związek pomiędzy aborcją a czynnikami ekonomicznymi. W tym celu przeanalizowano sytuację socjoekonomiczną ponad 800 kobiet przez pięć lat po przeprowadzeniu aborcji lub odmowie zabiegu.

Badane, z których prawie połowa była w bardzo złej sytuacji ekonomicznej, podzielone zostały na 4 grupy:

1. kobiety, które dokonały aborcji w pierwszym trymestrze,
2. kobiety, które dokonały aborcji w dozwolonym limicie czasowym,
3. kobiety, którym odmówiono aborcji, ale wykonały ją w innym kraju lub poroniły ,
4. kobiety, którym odmówiono aborcji i urodziły.

Rezultat badania wskazuje związek braku aborcji z pogorszeniem sytuacji socjoekonomicznej.

Okazało się, że urodzenie dziecka, które było wynikiem nieudanego starania się o aborcję, wiązało się z ponad 4-krotnym wzrostem prawdopodobieństwa życia poniżej federalnego ubóstwa. Kobiety, którym nie udało się usunąć ciąży dużo częściej pozostawały bez pracy lub zatrudnione były w niepełnym wymiarze godzin. Te same badane dużo częściej (43 proc.) niż pozostałe otrzymywały znaczki żywnościowe oraz pozostawały w przyszłości bez partnera.

Tekst: AC

SPOŁECZEŃSTWO