Przebywanie ze starszymi ludźmi jest dobre dla zdrowia młodych osób

Ze względu na strukturę społeczną mamy coraz mniej okazji do budowania międzypokoleniowych relacji. Warto to zmienić.
.get_the_title().

Zwykle otaczamy się ludźmi podobnymi do siebie. Dotyczy to nie tylko wieku, ale również pochodzenia czy statusu społeczno-ekonomicznego. W konsekwencji coraz mniej przebywamy z osobami, które są starsze, a takie podziały, według psychologów, mają szkodliwy wpływ na pokolenia. I nie chodzi tylko o zdrowie staruszków – fakt, kontakt z młodszymi poprawia ich funkcje poznawcze, zmniejsza lęk i poczucie samotności, a także wpływa na aktywność fizyczną – ale także o młodzież.

Badania pokazują, że młodzi odnoszą szereg korzyści z takich relacji. Są lepiej nastawieni do starszych, rozwijają swoją wrażliwość, empatię, umiejętności komunikacyjne, uczą się okazywać wsparcie. Sprawdził to Karl Pillemer, profesor rozwoju człowieka z Cornell University.

Młodzi ludzie, a nawet dorośli w średnim wieku, mają dziś mniejszy kontakt ze starszymi dorosłymi niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.

fot. Eduardo Barrios / źródło: unsplash

Badacz stworzył program o nazwie Building a Community Legacy Together (BCLT), który zapewnia uczniom szkół średnich możliwość przeprowadzania wywiadów i uczenia się od osób starszych. Chodzi o to, aby promować dzielenie się mądrością i budowanie relacji między pokoleniami. Wnioski z projektu opublikowano w tym roku.

To jak dwa zazębiające się elementy układanki: młodzi ludzie potrzebują wskazówek, aby kierować swoim życiem i poprawić swoje nastawienie do starzejących się i starszych ludzi, a starsi ludzie odczuwają potrzebę generatywności, która jest chęcią wspierania młodszych pokoleń. Ten program rozwiązuje jednocześnie te dwa problemy – tłumaczy profesor.

Uczestnicy programu zgłosili znaczną poprawę komfortu i pewności siebie w kontaktach z osobami starszymi, łatwiej było im także określić własny cel w życiu.

Jesteśmy w trakcie niebezpiecznego eksperymentu, w którym młodzież prawie nie ma interakcji ze starszymi osobami poza członkami własnej rodziny. Żyjemy w społeczeństwie silnie segregowanym ze względu na wiek, co prowadzi do powstawania stereotypów i nieporozumień na temat starzenia się. Ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje, niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie rozwijali relacje z osobami starszymi. Program BCLT jest przykładem tego, jak ten rodzaj podejścia integracyjnego może być skutecznie testowany – mówi Pillemer.

Tekst: AC
Zdjęcie: Tim Kilby/Unsplash

SPOŁECZEŃSTWO