Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Przebywanie ze starszymi ludźmi jest dobre dla zdrowia młodych osób

Ze względu na strukturę społeczną mamy coraz mniej okazji do budowania międzypokoleniowych relacji. Warto to zmienić.
.get_the_title().

Zwykle otaczamy się ludźmi podobnymi do siebie. Dotyczy to nie tylko wieku, ale również pochodzenia czy statusu społeczno-ekonomicznego. W konsekwencji coraz mniej przebywamy z osobami, które są starsze, a takie podziały, według psychologów, mają szkodliwy wpływ na pokolenia. I nie chodzi tylko o zdrowie staruszków – fakt, kontakt z młodszymi poprawia ich funkcje poznawcze, zmniejsza lęk i poczucie samotności, a także wpływa na aktywność fizyczną – ale także o młodzież.

Badania pokazują, że młodzi odnoszą szereg korzyści z takich relacji. Są lepiej nastawieni do starszych, rozwijają swoją wrażliwość, empatię, umiejętności komunikacyjne, uczą się okazywać wsparcie. Sprawdził to Karl Pillemer, profesor rozwoju człowieka z Cornell University.

Młodzi ludzie, a nawet dorośli w średnim wieku, mają dziś mniejszy kontakt ze starszymi dorosłymi niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.

fot. Eduardo Barrios / źródło: unsplash

Badacz stworzył program o nazwie Building a Community Legacy Together (BCLT), który zapewnia uczniom szkół średnich możliwość przeprowadzania wywiadów i uczenia się od osób starszych. Chodzi o to, aby promować dzielenie się mądrością i budowanie relacji między pokoleniami. Wnioski z projektu opublikowano w tym roku.

To jak dwa zazębiające się elementy układanki: młodzi ludzie potrzebują wskazówek, aby kierować swoim życiem i poprawić swoje nastawienie do starzejących się i starszych ludzi, a starsi ludzie odczuwają potrzebę generatywności, która jest chęcią wspierania młodszych pokoleń. Ten program rozwiązuje jednocześnie te dwa problemy – tłumaczy profesor.

Uczestnicy programu zgłosili znaczną poprawę komfortu i pewności siebie w kontaktach z osobami starszymi, łatwiej było im także określić własny cel w życiu.

Jesteśmy w trakcie niebezpiecznego eksperymentu, w którym młodzież prawie nie ma interakcji ze starszymi osobami poza członkami własnej rodziny. Żyjemy w społeczeństwie silnie segregowanym ze względu na wiek, co prowadzi do powstawania stereotypów i nieporozumień na temat starzenia się. Ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje, niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie rozwijali relacje z osobami starszymi. Program BCLT jest przykładem tego, jak ten rodzaj podejścia integracyjnego może być skutecznie testowany – mówi Pillemer.

Tekst: AC
Zdjęcie: Tim Kilby/Unsplash

SPOŁECZEŃSTWO