Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

50 proc. młodych ludzi nie czuje się heteroseksualna

Badania pokazują, że coraz więcej osób między 18 a 24 rokiem życia nie potrafi jasno określić swojej orientacji seksualnej.
.get_the_title().

Badania przeprowadzone przez YouGov, międzynarodową firmę badawczą rynku, pokazały, że 48 proc. Brytyjczyków między 18 a 24 rokiem życia nie określa swojej orientacji seksualnej jako pełną heteroseksualność. Uczestnicy badania musieli zdefiniować swoją orientację, wybierając jeden z siedmiu stopni na skali Kinseya, przy czym zaznaczenie „zera” odpowiadało pełnemu heteroseksualizmowi, a „szóstki” – pełnej homoseksualności. Z kolei stopnie od 1 do 5 świadczyły o mieszanej orientacji ze wskazaniem na jedną ze stron. Trzeci stopień obstawał za czystym biseksualizmem. 46 proc. młodych Brytyjczyków określiło się jako zdecydowani heteroseksualiści, a 6 proc. jako zdecydowani homoseksualiści. Reszta była gdzieś pomiędzy, ale większość wybrała pierwszy i drugi stopień. Inaczej natomiast przedstawiły się wyniki badań starszych mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Grupa dojrzałych mieszkańców Wielkiej Brytanii była bardziej zdecydowana. 72 proc. z nich czuje się w pełni heteroseksualna, a 4 proc. homoseksualna. Gdzieś pomiędzy było 24 proc., czyli o połowę mniej niż w młodszej grupie wiekowej.

Mimo że badania YouGov nie są przełomowe, to udowadniają otwartość młodych ludzi na coraz luźniejsze podejście do seksualności. Daną, która najbardziej potwierdza to stwierdzenie, jest rosnąca liczba osób, która wybiera na skali Kinseya pierwszy stopień. Dodatkowo 35 proc. z nich oświadcza, że mogłoby uprawiać seks i być w związku z osobą tej samej płci, jeśli ta pojawiłaby się w odpowiednim miejscu i czasie w ich życiu.

Być może przyczyna tych zmian tkwi w tym, że mamy coraz więcej widocznych bohaterów popkultury, którzy wspierają środowiska LGBT. W związku z tym młodzi ludzie czują się swobodniej, wyrażając własną orientację.

SURPRISE