Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Badania wykazują, że single są bardziej optymistyczni, zdrowsi i zadowoleni z życia

Szereg przedstawionych tu badań zmaga się ze szkodliwymi stereotypami dotyczącymi osób samotnych. W rzeczywistości single są częściej zadowoleni ze swojego życia niż osoby będące w związkach.
.get_the_title().

Badanie przeprowadzone przez Pew Research Center dotyczyło mieszkańców Stanów Zjednoczonych i wykazało, że 25 proc. osób, które są obecnie pomiędzy 45 a 55 rokiem życia, nigdy nie było w związku małżeńskim. To rekordowo wysoki wynik. Ponadto badanie przeprowadzone przez Bowling Green State University wskazuje, że obecnie w związku małżeńskim jest 47 proc. amerykańskich kobiet, podczas gdy w latach 50. ten odsetek wynosił 65 proc. Nie znaczy to koniecznie, że obecnie trudniej jest znaleźć partnera lub partnerkę. Po prostu nie ma już takiej presji społecznej, aby podążać konkretną i wydeptaną ścieżką rodzicielstwa.

Dowodem jest to samo badanie z PRC: 55 proc. badanych singli nigdy nie było w poważnym związku i nie chce w nim być. Tylko 16 proc. procent respondentów odpowiedziało, że szuka partnera na dłużej.

Badanie uczonych z Uniwersytetu Wisconsin porównało stan życia osób, które nigdy nie były w związku i osób, które były zaślubione przez większość życia. Osoby samotne częściej stwierdzały, że osiągają wysoki rozwój osobisty. Były bardziej skłonne niż osoby w związku małżeńskim, aby zgodzić się ze zdaniem: 'Dla mnie życie to proces ciągłego uczenia się, zmian oraz rozwoju’ i 'Myślę, że to ważne, żeby mieć styczność z nowymi doświadczeniami, które kwestionują sposób, w jaki myślisz o sobie i świecie’, a także nie zgodzić się ze zdaniem: 'Dawno temu przestałem/am próbować robić duże usprawnienia lub zmiany w moim życiu’. Tymczasem z ostatnim ze zdań częściej zgadzały się osoby będące w związku małżeńskim. Osoby całe życie samotne były też bardziej skłonne do tego, aby zgodzić się ze zdaniem: 'Oceniam się poprzez to, co sam(a) uważam za ważne, nie przez wartości, które inni uważają za ważne’ oraz 'Jestem pewny/a swoich opinii, nawet jeśli są różne od opinii większości ludzi’, a także mniej skłonne zgodzić się ze zdaniem: 'Zwykle wpływają na mnie osoby o mocnych opiniach’. I tak samo, jak powyżej, osoby będące w związku małżeńskim częściej zgadzały się z ostatnim zdaniem. Co to oznacza? Nie to, że małżeństwo jest zjawiskiem szkodliwym lub skierowanym do słabych ludzi, lecz to, że osoby, które konsekwentnie pozostają bez związku, cenią sobie samotność i są niekonformistyczne.

Źródło zdjęcia: Gottman.com

Inne badanie, przeprowadzone przez naukowczynię z Australii, porównało samotne starsze kobiety z czterema różnymi grupami: mężatkami z dziećmi, mężatkami bez dzieci, rozwódkami lub wdowami z dziećmi oraz rozwódkami lub wdowami bez dzieci.

Kobiety, które były samotne przez całe życie, znacząco wyróżniały się na tle rówieśniczek. Były bardziej optymistyczne, mniej zestresowane, miały na ogół lepsze wykształcenie i mniejsze problemy z zarządzaniem swoimi pieniędzmi, częściej były aktywne społecznie, częściej udzielały się charytatywnie, a także miały większe grono znajomych.

W kwestii zdrowia samotne starsze kobiety również pozytywnie wyróżniały się wśród rówieśniczek. Rzadziej były palaczkami, częściej abstynentkami, miały zdrowsze BMI i mniej stwierdzonych poważnych chorób. Życie samotnika nie jest jednak całkiem usłane różami. Osoby powyżej 65. roku życia będące bez związku stwierdzały, że trudnościami samotnego życia są problemy w relacjach międzyludzkich, problemy z intymnością i uzyskaniem pomocy w trudnych chwilach. Badanie było przeprowadzone jednak nie tylko na osobach samotnych przez całe życie, lecz także na rozwodnikach oraz wdowcach. To oni wykazywali przedstawione powyżej problemy, ponieważ wcześniej musieli w pewnym stopniu polegać na swoich partnerach i partnerkach, przez co byli mniej samodzielni. Osoby samotne przez całe życie były natomiast bardziej przyzwyczajone do pewnych wyzwań samotnego życia.

Wyniki przedstawionych badań nie muszą oznaczać, że osoby będące w związku popełniły błąd, a single przejmą w końcu panowanie nad światem. Raczej wynika z nich to, że osoby, które są z natury samotnikami, lepiej radzić sobie będą i będą szczęśliwsze, gdy pozostaną singlami. Równocześnie brak dziecka oraz partnera lub partnerki, z którymi układa się wspólne życie, oznaczać będzie, że te osoby będą mieć więcej pieniędzy i czasu na rozwijanie własnego hobby, zainteresowania i rozwój. Analogicznie: osoby w związku rzadko są w nim z przymusu i znajdują szczęście z drugą osobą lub realizują życiowe cele, wychowując dzieci. Przedstawione wyżej badania przede wszystkim zwalczają więc możliwe stereotypy o samotnikach, które sugerować mogłyby, że takie osoby są nieszczęśliwe, nie mają celu w życiu czy są wyizolowane.

Zdjęcie główne: Prolific London
Tekst: MK

SURPRISE