Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Czy Polacy mają inne poglądy w temacie praw kobiet niż muzułmanie? Sprawdzono to

Okazuje się, że pomimo sporych różnic kulturowych polscy mężczyźni mają całkiem podobne poglądy w kwestii praw kobiet do muzułmanów.
.get_the_title().

Gazeta Wyborcza opublikowała właśnie wyniki październikowego sondażu CBOS, który nawiązywać miał do badania przeprowadzonego przez ONZ Kobiety. W maju tego roku mieszkańcy krajów muzułmańskich – m.in. Egiptu, Libanu, Maroka oraz Palestyny – zapytani zostali o prawa, jakie powinny ich zdaniem przysługiwać kobietom. Badanie przeprowadzono zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Okazuje się, że odpowiedzi Polaków, którym zadano dokładnie te same pytania, nie różniły się znacząco od tych udzielonych przez muzułmanów.

Zdecydowana większość mężczyzn, zarówno muzułmanów (82 proc.), jak i Polaków (97 proc.) uważa, że kobiety mogą wykonywać swoją pracę równie dobrze jak mężczyźni. Badani zgodni byli również w kwestii seksu małżeńskiego – ok. 80 proc. mężczyzn uważa bowiem, że kobieta ma prawo odmówić współżycia swojemu mężowi.

Niezwykle ciekawa okazała się jednak kwestia obecności kobiet na arenie politycznej – tylko 56 proc. Polaków uważa, że w polityce powinno być więcej kobiet.

Co czwarty Polak nie akceptuje udzielających się politycznie koleżanek, a co piąty jest zdania, że dziedzina ta powinna pozostać typowo męską domeną. Dużo bardziej tolerancyjni okazali się muzułmanie, bowiem aż 67 proc. z nich chętnie widziałaby więcej kobiet w polityce.

Odpowiedzi badanych znacząco różniły się jednak tylko w przypadku dwóch pytań dotyczących pracy zawodowej. Muzułmanie w zdecydowanej większości uważają, że mężatka nie powinna mieć takiego samego prawa do pracy jak jej mąż oraz że w sytuacji wysokiego bezrobocia to mężczyźni powinni mieć pierwszeństwo w zatrudnieniu. Polacy okazali się w tym przypadku dużo bardziej otwarci i w zdecydowanej większości opowiadali się za równouprawnieniem.

Jeżeli chodzi o kobiety, to zarówno Polaki, jak i muzułmanki były zgodne w większości kwestii. Podobnie jak w przypadku mężczyzn, poróżniła je jedynie odpowiedź na pytanie dotyczące sytuacji wysokiego bezrobocia. 88 proc. muzułmańskich kobiet (a 26 proc. Polek) uważa bowiem, że to mężczyzna powinien mieć pierwszeństwo w zatrudnieniu.

źródło: wyborcza.pl

Na podstawie przeprowadzonego badania CBOS zaobserwował również istnienie tzw. enklaw patriarchatu. Typowy członek tej grupy to ok. 55-letni mężczyzna z podstawowym lub zawodowym wykształceniem, zamieszkujący małe miasto lub wieś, który charakteryzuje się prawicowymi poglądami.

źródło: wyborcza.pl

Tekst: OP

SURPRISE