Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Jak wyglądałby świat przy ociepleniu o 1,5 °C i 3 °C?

W porozumieniu paryskim kraje zobowiązały się do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 1,5 ℃ powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Jednak nawet gdyby spełniły swoje obecne zobowiązania, nadal moglibyśmy obserwować wzrost o około 2,7 ℃.
.get_the_title().

Nic dziwnego, że prawie 2/3 członków Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), którzy wzięli udział w nowym badaniu przeprowadzonym przez czasopismo 'Nature’, spodziewa się, że wzrost globalnej temperatury wyniesie 3 ℃ lub więcej.

Już w tym momencie jest cieplej o 1 ℃ w porównaniu z okresem sprzed epoki przemysłowej.

Efekty związane z ociepleniem nie zawsze rosną liniowo wraz z temperaturą. W związku z tym prawdopodobieństwo, że nastąpią przy ociepleniu o 3 ℃ może być ponad czterokrotnie większe niż przy 1,5 ℃. Globalna szansa na wystąpienie dużej fali upałów wzrasta z około 5 proc. w okresie 1981-2010 do około 30 proc. przy 1,5 ℃ i 80 proc. przy 3 ℃. Z kolei możliwość powodzi wzrasta o 2,5 proc. przy 1,5 ℃ i o 4 proc. przy 3℃. Przy 1,5 ℃ szansa na suszę się podwaja, a przy 3 ℃ prawdopodobieństwo wzrasta ponad trzykrotnie.

Peter Burdon/ Unsplash.com

W najbardziej ekstremalnym przypadku system klimatyczny może przekroczyć punkt krytyczny, prowadząc do skokowej zmiany.

Ocieplenie klimatu przynosi różne skutki na różnych obszarach geograficznych. Na przykład ryzyko powodzi rzecznych wzrosłoby szczególnie gwałtownie w Azji Południowej, a susze byłyby znacznie bardziej prawdopodobne w Afryce niż na innych kontynentach.

Różnica efektów ocieplenia o 1,5 ℃ a 3 ℃ może być szczególnie zauważalna nawet w miejscach takich jak Wielka Brytania, gdzie wpływ zmian klimatu będzie mniej dotkliwy niż innych częściach globu. W Anglii prawdopodobieństwo wystąpienia fali upałów wzrasta z około 40 proc. obecnie do około 65 proc. przy 1,5 ℃ i ponad 90 proc. przy 3 ℃.

Prawdopodobieństwo wystąpienia globalnej fali upałów, powodzi rzecznych i suszy wraz ze wzrostem średniej temperatury na świecie. Poszczególne linie reprezentują różne prognozy modelu klimatycznego dotyczące regionalnych zmian klimatu, linia pozioma przedstawia wskaźniki w latach 1981-2010.

Wykres obrazuje prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń pogodowych w zależności od stopnia wzrostu globalnej temperatury. Jednak rzeczywiste konsekwencje dla ludzkości będą zależeć od tego, jak takie zjawiska jak susze, fale upałów czy podnoszący się poziom wód wpłyną na źródła utrzymania, bezpieczeństwo i zdrowie ludności oraz funkcjonowanie gospodarek.

Doświadczenia związane z pandemią pokazują, że takie wydarzenia mogą stopniowo załamywać kolejne dziedziny gospodarki – tego możemy również spodziewać w przypadku zmian klimatu.

Związek między wzrostem temperatury a fizycznymi skutkami, takimi jak topnienie lodowców lub ekstremalne warunki pogodowe, jest często nieliniowy, a związek między ich skutkami a wpływem na ludzi i gospodarki będzie jeszcze bardziej nieregularny. Faktem jest jednak to, że świat w czasach ocieplenia klimatu o 3 ℃ stanie się o wiele trudniejszym miejscem do życia niż miałoby to miejsce w przypadku wzrostu globalnej temperatury o 1,5℃.

Zdjęcie główne: Melissa Bradley/ Unsplash.com
Tekst: MZ

SURPRISE