Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Które życiowe wydarzenia mają największy wpływ na nasze samopoczucie? Naukowcy to sprawdzili

W przypadku wielu wydarzeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, wpływ na nasze samopoczucie znikał po mniej więcej dwóch latach.
.get_the_title().

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że ważne wydarzenia życiowe, takie jak przeprowadzka, ślub, utrata pracy czy śmierć bliskiej osoby, mają wpływ na nasze samopoczucie. Naukowcy z University of Technology Sydney i University of Sydney postanowili jednak sprawdzić, które z nich mają najbardziej długofalowy wpływ na poczucie szczęścia (lub jego braku) i poziom satysfakcji z życia. W tym celu w latach 2002-2016 wzięli pod lupę 14 tys. mieszkańców Australii. Dane pochodziły z raportów HILDA (Household, Income and Labour Dynamics in Australia), gdzie za pomocą wywiadów i kwestionariuszy sprawdza się warunki społeczne, ekonomiczne i zdrowotne australijskich gospodarstw domowych. Efekty badań australijskich naukowców zostały opublikowane na łamach magazynu „SSM – Population Health”. Okazało się, że takie wydarzenia jak przeprowadzka, zwolnienie z pracy czy awans nie miały zbyt dużego wpływu na długofalowe samopoczucie badanych.

Wśród wydarzeń, których wpływ był głęboki, znalazła się z kolei śmierć partnera czy poważna strata finansowa.

Małżeństwo, narodziny potomka i znaczna korzyść finansowa przyczyniły się do dobrego samopoczucia w największym stopniu. Nie doprowadziły jednak do długotrwałego szczęścia – na ogół pozytywny efekt znikał po dwóch latach. Jednak w przypadku małżeństwa czy narodzin potomka był też efekt antycypacyjny, kiedy poziom dobrego samopoczucia wzrastał tuż przed tymi wydarzeniami – komentuje odpowiedzialny za badania dr Nathan Kettlewell, ekonomista z University of Technology Sydney.

fot. tim bish / źródło: unsplash

Do wydarzeń życiowych, które przyczyniły się do największego spadku samopoczucia, należała śmierć partnera lub dziecka, separacja, duża strata finansowa lub poważne problemy zdrowotne. Jednak nawet w przypadku tych wydarzeń ludzie wracali do stanu sprzed nich w ciągu mniej więcej dwóch lat – dodaje Kettlewell.

Naukowcy wzięli pod lupę dwa rodzaje samopoczucia.

Pierwsze, „afektywne”, odzwierciedlało intensywność i częstotliwość pozytywnych emocji. Drugie, „kognitywne”, odnosiło się do świadomej oceny generalnego poziomu zadowolenia z życia. Choć niektóre wydarzenia, jak małżeństwo czy przejście na emeryturę, miały duży wpływ na samopoczucie kognitywne, ich wpływ na samopoczucie afektywne był bardzo mały. – Wyniki naszych badań sugerują, że najlepszą szansę na poprawę samopoczucia stanowi ochrona przed negatywnymi wstrząsami, na przykład poprzez nawiązywanie silnych relacji, inwestowanie w zdrowie i zarządzanie ryzykiem finansowym. Fakt, że dobre samopoczucie może powrócić nawet po najgorszych wydarzeniach, powinien nieść nam pocieszenie – mówi Kettlewell. Naukowcy są zdania, że lepsze zrozumienie tego, jaki wpływ na nasze samopoczucie mają różne wydarzenia życiowe i jak długo trwa proces adaptacji, może pomóc politykom w realnym dążeniu do poprawy samopoczucia i dobrostanu społeczeństwa.

Zdjęcie główne: Scott Webb / Unsplash
Tekst: NS

SURPRISE